Grant "ChemiX: opracowanie założeń naukowych i konstrukcji (faza B) nowego spektrografu Bragga na misję międzyplanetarną Interhelioprobe (IHPM)"

Publikacje:
folder 1. ChemiX: a Braggg crystal spectrometer for Interhelioprobe interplanetary mission   pdf
Siarkowski, M.; Sylwester, J.; Bąkała, J.; Szaforz, Ż.; Kowaliński, M.; Kordylewski, Z.; Płocieniak, S.; Podgórski, P.; Sylwester, B.; Trzebiński, W.; Stęślicki, M.; Phillips, K. J. H.; Dudnik, O.V.; Kurbatov, E.; Kuznetsov, V.D.; Kuzin, S.; Ziemovets, I.V.
Experimental Astronomy, First online: 22 January 2016, DOI: 10.1007/s10686-016-9491-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s10686-016-9491-4
Impact Factor (2015): 1.990

folder 2. X-ray Flare Spectra from the DIOGENESS Spectrometer and Its Concept Applied to ChemiX on the Interhelioprobe Spacecraft   pdf
Sylwester, J.; Kordylewski, Z.; Płocieniak, S.; Siarkowski, M.; Kowaliński, M.; Nowak, S.; Trzebiński, W.; Stęślicki, M.; Sylwester, B.; Stańczyk, E.; Zawerbny, R.; Szaforz, Ż.; Phillips, K. J. H.; Fárník, F.; Stepanov, A.
Solar Physics; 2015, Volume 290, Issue 12, pp 3683-3697; DOI: 10.1007/s11207-014-0644-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11207-014-0644-1
Impact Factor (2015): 4.039

folder 3. Thermal analysis and simulation of the ChemiX instrument  pdf
Kaszubkiewicz, U.
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2015; Proc. of SPIE Vol. 9662 966216-1; DOI: 10.1117/12.220549
http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2442213&resultClick=1
Current impact factor: 0.20

folder 4. The ChemiX Bragg Spectrometer on Interhelioprobe   pdf
Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Bąkała, J.; Szaforz, Ż.; Kowaliński, M.; Stęślicki, M.; Sylwester, B.; Kordylewski, Z.; Dudnik, O.; Kuznetsov, V.D.; Polansky, V.; Kuzin, S.; Phillips, K.J.H; Solar X-ray from 0.3 A.U.
Proceedings of the International Astronomical Union, 2016
Accepted letter
Current impact factor: 0.00

folder 5. Multitemperature analysis of solar flare observed on 2003 March 29    pdf
Kępa, A.; Sylwester, B.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Mrozek, T.; Gryciuk, M.
Proceedings of the International Astronomical Union, 2016
Accepted letter
Current impact factor: 0.00

folder 6. ХЕМИКС - РЕНТГЕНОВСКИЙ СПЕКТРОМЕТР БРЭГГА ДЛЯ СОЛНЕЧНО-ГЕЛИОСФЕРНОЙ МИССИИ "ИНТЕРГЕЛИОЗОНД"
ChemiX: Rentgenowski spektrometr Bragga na międzyplanetarną misję Interhelioprobe.   
pdf
Autorzy projektu ze strony Rosji: V. Kuznetsov (IZMIRAN), S. Kuzin (FIAN)
Autorzy projektu ze strony Polski: M. Siarkowski, J. Sylwester, J. Bąkała, Ż. Szaforz, Z. Kordylewski (CBK PAN)

Praca przyjęta do druku jako rozdział w dwujęzycznej monografii dotyczącej współpracy pomiędzy Akademiami Nauk – polskiej i rosyjskiej.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК И ПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
WSPÓŁPRACA NAUKOWA MIĘDZY ROSYJSKĄ AKADEMIĄ NAUK A POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK W DZIEDZINIE PODSTAWOWYCH BADAŃ KOSMICZNYCH WYNIKI WSPÓLNYCH BADAŃ
Moskwa, 2016
Accepted letter
Current impact factor: 0.00