Granty

ChemiX: opracowanie założeń naukowych i konstrukcji (faza B) nowego spektrografu Bragga na misję międzyplanetarną Interhelioprobe (IHPM)

Badanie warunków fizycznych w strukturach korony słonecznej na podstawie analizy ich promieniowania rentgenowskiego
SRC-PAS Solar Data Archive - SODA

eHEROES DATABASESABUNDANCE DATABASE

DATABASE OF PARTICLE ENVIRONMENT

DIOGENESS AND RESIK DATABASE

eHeroes – MS19, Creation of a database of particle environment signal from CORONAS and Proba-2 data

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zakład Fizyki Słońca, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11