Pracownicy

Imię i nazwisko

Email
nazwa@cbk.pan.wroc.pl

Telefon

Nr wewnętrzny

Dr Arun Kumar Awasthi arun +48 519 552 411 -
Jarosław Bąkała jb +48 71 335 22 65 27
Dr Szymon Gburek sg +48 71 335 22 62 32
Dr inż. Anna Kępa ak +48 71 335 22 66 36
Elżbieta Konopka (sekretariat) ek +48 71 348 32 38 21
Dr inż. Mirosław Kowaliński (kierownik) mk +48 71 335 22 68 24
Mgr Karol Kułaga kk +48 71 374 76 82 37
Mgr inż. Michalina Litwicka ml +48 71 374 76 86 28
Dr Katarzyna Mikuła km +48 71 374 76 84 25
Dr Tomasz Mrozek tmrozek +48 71 335 22 61 31
Mgr inż. Piotr Podgórski pp +48 71 335 22 67 35
Prof. nadzw. dr hab. Barbara Sylwester bs +48 71 335 22 64 34
Prof. dr hab. Janusz Sylwester js +48 71 335 22 63 33
Dr Marek Stęślicki sm +48 71 374 76 81 38
Dr Żaneta Szaforz zs +48 71 374 76 83 39
Mgr inż. Daniel Ścisłowski ds +48 71 374 76 87 26
Mgr Magdalena Urbańska mu +48 22 496 64 08 -


Emerytowani pracownicy
Dr Zgigniew Kordylewski
Inż. Stanisław Nowak
Mgr Stefan Płocieniak
Prof. nadzw. dr hab. Marek Siarkowski
Inż. Witold Trzebiński


Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zakład Fizyki Słońca, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11