Pracownicy

Imię i nazwisko

Email
nazwa@cbk.pan.wroc.pl

Telefon

Nr wewnętrzny

mgr inż. Aleksandra Barylak abarylak +48 71 374 76 85 41
mgr inż. Jaromir Barylak jbarylak +48 71 374 76 85 41
Jarosław Bąkała jb +48 71 335 22 65 27
dr Szymon Gburek sg +48 71 335 22 62 32
mgr Magdalena Gryciuk mg +48 71 374 76 84 25
dr inż. Anna Kępa ak +48 71 335 22 66 36
Elżbieta Konopka (sekretariat) ek +48 71 348 32 38 21
dr Zbigniew Kordylewski zk +48 71 335 22 69 23
dr inż. Mirosław Kowaliński (kierownik) mk +48 71 335 22 68 24
dr Tomasz Mrozek tmrozek +48 71 374 76 82 37
mgr Stefan Płocieniak sp +48 71 335 22 60 26
mgr inż. Piotr Podgórski pp +48 71 335 22 67 35
prof. nadzw. dr hab. Marek Siarkowski ms +48 71 335 22 61 31
prof. nadzw. dr hab. Barbara Sylwester bs +48 71 335 22 64 34
prof. dr hab. Janusz Sylwester js +48 71 335 22 63 33
dr Marek Stęślicki sm +48 71 374 76 81 38
mgr Żaneta Szaforz zs +48 71 374 76 83 39
mgr inż. Daniel Ścisłowski ds +48 71 374 76 87 42


Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zakład Fizyki Słońca, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11