News


Wizyta delegacji z Purple Mountain Observatory

W dniach 19-21 września 2019 we Wrocławiu gościła roku grupa inżynierów i naukowców z Purple Mountain Observatory zajmująca się konstrukcją instrumentu Hard X-ray Imager (HXI) na chińskiego satelitę ASO-S. Spotkanie miało na celu wymianę obustronnych doświadczeń w budowie instrumentów kosmicznych oraz analizie obserwacji Słońca w zakresie promieniowania rentgenowskiego, a także ustalenie zakresu przyszłej współpracy obejmującej eksperyment HXI/ASO-S jak i kolejne misje kosmicznych dedykowane obserwacjom Słońca.

więcej...


Zakład Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN laureatem nagrody PAN-NANU!

W tegorocznej edycji wspólnego konkursu Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy nagrodą PAN i NANU wyróżniona została seria prac: „Badania dynamicznej struktury wysokoenergetycznych cząstek w bezpośrednim otoczeniu Ziemi zbadanych na podstawie danych otrzymanych za pomocą polskiego spektrofotometru rentgenowskiego SphinX i ukraińskiego teleskopu elektronów STEP-F z pokładu okołobiegunowego satelity KORONAS-Foton oraz przygotowanie wspólnego eksperymentu kosmicznego na pokładzie misji międzyplanetarnej Interhelioprobe”.

Ze strony polskiej laureatami tej specjalnej nagrody zostali pracownicy Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN: prof. Janusz Sylwester, dr Szymon Gburek, dr inż. Mirosław Kowaliński i mgr inż. Piotr Podgórski, a ze strony ukraińskiej pracownicy Instytutu Radioastronomicznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy - dr Oleksiy Dudnik i mgr Evgen Kurbatov.

Wręczenie nagrody odbyło się 5 grudnia 2014 r. w Ambasadzie RP w Kijowie podczas uroczystego otwarcia przedstawicielstwa PAN. W uroczystości wzięli udział: Jego Ekscelencja Ambasador RP Henryk Litwin, Prezes PAN Michał Kleiber, oraz przedstawiciele NANU i PAN.

więcej...


Odznaczenie prof. Janusza Sylwestra Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W dniu 24 października 2012 r. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Marek Chmielewski wręczył wybitnym naukowcom wysokie odznaczenia państwowe, przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prof. Janusz Sylwester z Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN - za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej - został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

więcej...


Odznaczenie prof. Janusza Sylwestra Orderem Przyjaźni

W dniu 9 lutego 2012 roku, podczas uroczystości Dnia Dyplomaty zorganizowanego przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Przyjaźni, nadanego prof. dr hab. Januszowi Sylwestrowi, kierownikowi wrocławskiego Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dymitra Miedwiediewa. Order wręczył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w RP, Ekscelencja Aleksander Aleksiejew. Order został przyznany za zasługi, które profesor J. Sylwester wniósł w badania z zakresu fizyki Słońca prowadzone wspólnie z uczonymi rosyjskimi w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego wielu krajów, w tym Minister Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

więcej...


Nagroda dla zespołu Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN za wybitne osiągnięcia naukowe

19 października 2011 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium PAN i przedstawicieli Prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN) w ramach Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce. Podczas uroczystości zostały wręczone polskim laureatom nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w wyniku prowadzonych przez uczonych Polski i Rosji wspólnych badań naukowych. Za prace badawcze z zakresu spektroskopii rentgenowskiej Słońca nagrodę otrzymał zespół Zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN z Wrocławia. Ze względów formalnych nagrody i medale mogło otrzymać tylko 5 osób (prof. Janusz Sylwester, prof. Barbara Sylwester, dr Zbigniew Kordylewski, mgr Mirosław Kowaliński i inż. Jarosław Bąkała), choć uznane osiągnięcia wrocławski Zakład Fizyki Słońca zawdzięcza pracy całego Zespołu placówki. Nagroda PAN-RAN jest jednym z najważniejszych wyróżnień obu Akademii Nauk i przyznawana jest jedynie raz na trzy lata.

więcej...

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zakład Fizyki Słońca, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11