Adres

Centrum Badań Kosmicznych PAN
Zakład Fizyki Słońca
51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11

tel: +48 71 348 32 38, fax: +48 71 372 93 72

email: ek@cbk.pan.wroc.pl
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zakład Fizyki Słońca, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11