Prezentacje

2017
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Rozbłyski słoneczne obserwowane jednocześnie przez instrumenty SphinX, RHESSI i Fermi   
T. Mrozek; 12 VI 2017
folder Cząstki pasów radiacyjnych w danych SphinX   
P. Podgórski; 15 V 2017
folder Wybrane aspekty interpretacji widm rentgenowskich   
J. Sylwester; 8 V 2017
folder Porównanie aktywności Słońca w fotosferze i koronie   
S. Gburek; 10 IV 2017
folder Globalna energetyka rozbłysków słonecznych (oraz CME)   
B. Sylwester; 13 III 2017
folder Równoczesne wyznaczanie rozkładów różniczkowej miary emisji i obfitości pierwiastków   
A. Kępa; 6 III 2017
folder Co jest przyczyną quasi-periodycznych oscylacji rozbłysków słonecznych?   
Ż. Szaforz; 23 I 2017

United Nations/United States of America Workshop on the International Space Weather Initiative: The Decade after the International Heliophysical Year 2007, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, United States of America, 31 July - 4 August, 2017
folder Geant4 simulations of STIX instrument response to the solar particle events and cosmic rays (poster)      
M. Stęślicki
folder Space Weather Activities in Poland (poster)      
M. Stęślicki

Second VarSITI General Symposium, Irkutsk, Russia 10 - 15 July 2017
folder SXR Solar Flares During Minimum of Solar Activity (oral)      
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, S. Gburek, P. Podgórski
folder Comparison of coronal and photospheric activity of a very quiet Sun (poster)      
S. Gburek, M. Gryciuk
folder The expected fluxes observed by STIX during deep minimum of solar activity (poster)      
M. Gryciuk, P. Podgórski, S. Gburek, T. Mrozek, M. Siarkowski, M. Stęślicki, J. Barylak, A. Barylak
folder Analysis of the differential emission measure evolution for solar flares observed by Resik (poster)      
A. Kepa, M. Gryciuk, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski

RHESSI 16th Workshop / MinXSS 1st Workshop, Boulder, CO, USA, 19 - 24 June 2017
folder X-ray Flux Sensor for the Focusing Optics X-ray Solar Imager - FOXSI (oral)      
M. Stęślicki

The First China-Europe Solar Physics Meeting, Kunming, China, 15 - 19 May 19, 2017            
folder SphinX, RHESSI, and Fermi Observations of Solar Flares (oral)      
T. Mrozek
folder Bragg Soft X-rays Spectrometers: Past and Future Missions (oral)      
M. Stęślicki
folder Bragg Soft X-rays Spectrometers: Past and Future Missions (poster)  pdf   
S. Kołomański, T. Mrozek, E. Chmielewska
folder Geant4 simulations of Solar-Orbiter STIX response to the solar X-ray radiation (poster)  pdf   
M. Stęślicki, J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek

7th Solar Orbiter Workshop: Exploring the solar environs
folder Spectra of flares in the range of ~6.7 keV Fe line emission to be observed by STIX (oral)   pdf   
J. Sylwester, B. Sylwester, T. Mrozek, A. Barylak, J. Barylak, K. Phyllips
folder Transmission STIX sub-collimators in energy range 4-150 keV by using Geant4 simulations (poster)   pdf   
A. Barylak, J. Barylak, T. Mrozek, M. Siarkowski
folder Simulation of Caliste-SO response (poster)   pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, O. Grimm, A. Howard, P. Podgórski, M. Stęślicki2016
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Obserwacje rozbłysków słonecznych z satelity Fermi   
M. Siarkowski; 19 XII 2016
folder Średniookresowe zmiany aktywności słonecznej   
M. Stęślicki; 5 XII 2016
folder Analiza rozbłysków gwiazdowych zarejestrowanych za pomocą teleskopu Kepler   
M. Gryciuk; 7 XI 2016
folder Methods for RHESSI orbital background subtraction   
M. Mrozek; 30 V 2016
folder Modelowanie spiętrzeń impulsów w przyrządzie SphinX   
P. Podgórski; 23 V 2016
folder Peculiarities noticed on the spectral records obtained by Diogeness spectrometer aboard Coronas-F   
J. Sylwester; 25 IV 2016
folder Symulacje efektu charge sharing w detektorze Caliste-SO   
J. Barylak; 18 IV 2016
folder Promieniowanie rentgenowskie i EUV obszarów aktywnych   
B. Sylwester; 11 IV 2016
folder Zastosowanie algorytmu ewolucji różnicowej do wyznaczania rozkładów różniczkowej miary emisji (DEM) cz. II   
A. Kępa; 4 IV 2016
folder Katalog plam słonecznych w Debreczynie   
S. Gburek; 14 III 2016
folder Projekt FOXSI
M. Siarkowski; 22 II 2016
folder Proba-3 mission: the ASPIICS coronagraph and the total solar irradiance monitor DARA   pdf   
M. Stęślicki; 18 I 2016

Sympozjum Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej do Spraw Podstawowych Badań Kosmicznych, 24 - 28 October 2016, Warszawa
folder Project «Interheliosonda» (oral)  
V.D. Kuznetsov, J. Sylwester
folder Project «XUV spektroskopia Słońca» (oral)  
S. Kuzin, J. Sylwester
folder Project «SOLPEX» (oral)  
S. Kuzin, J. Sylwester, M. Kowaliński
folder Project «Sorento» (oral)  
S. Bogachev, T. Mrozek
folder Project «Sorento» (oral)  
S. Bogachev, T. Mrozek

III Polsko-Rosyjska Szkoła dla Młodych Naukowców, 24 - 28 October 2016, Warszawa
folder Solar polarimetric observations: from visible light to x-rays (oral)  
M. Stęślicki
folder Imaging spectroscopy: Using X-ray Observations to Diagnose Solar Flares (oral)  
T. Mrozek

XIVth Hvar Astrophysical Colloquium, Solar and Solar-Terrestrial Physics: Now and in the Future 26 - 30 September 2016, Hvar, Croatia
folder Advanced determination of flare characteristics from X-ray lightcurves (oral)  
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, S. Gburek, P. Podgórski, A. K ̧epa, B. Sylwester, T. Mrozek
folder Quasi-periodic pulsations of partially occulted flares (oral)  
Ż. Szaforz, M. Tomczak
folder (Un)observable structure of coronal X-ray sources (oral)  
S. Kolomanski, T, Mrozek, E. Chmielewska
folder Semi-authomated method for failed eruptions search in SDO database: methodology and first results (oral)  
T. Mrozek, D. Gronkiewicz, S. Kołomański, E. Chmielewska, M. Chruslinska
folder Periodicities in the X-ray emission from the solar corona: SphinX and SOXS observations (oral)  
M. Stęślicki, A. Awasthi, J. Sylwester, B. Sylwester, R. Jain

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki, 16 - 21 September 2016, Wrocław
folder Program Space Situational Awareness Europejskiej Agencji Kosmicznej (oral)  pdf   
S. Gburek
folder SOLPEX (poster)  pdf   
J. Bąkała and the Team of SRC
folder Interhelioprobe (poster)   pdf   
J. Bąkała and the Team of SRC

23rd National Solar Physics Meeting, 30 May - 3 June 2016, Liptovský Mikuláš, Slovakia
folder Conceptual outline of charged particle monitor for ChemiX solar X-ray spectrophotometer for the Interhelio-Probe interplanetary mission (oral)  pdf   
O. V. Dudnik, E. V. Kurbatov, J. Sylwester, M. Kowaliński, J. Bąkała, M. Siarkowski
folder Combined study of radiation belts by the satellite particle telescope STEP-F and solar soft X-ray photometer SphinX during recent deep minimum of solar activity (oral)  pdf   
O. V. Dudnik, J. Sylwester, P. Podgórski
folder Analýza erupčných čiarových spektier v RTG oblasti získaných družicou SMM (oral)
A. Zemanová, E. Dzifčáková, J. Sylwester, Ż. Szaforz, M. Stęślicki, B. Sylwester

XVI Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii, 16 - 17 maja 2016 r., Warszawa
folder FOXSI: the new generation solar X-ray telescope (poster)  pdf   
J. Sylwester, S. Gburek, M. Kowaliński, S. Christe, A. Shih, B. Dennis, S. Krucker

Udział Polski w europejskim programie SSA (Space Situational Awareness), 6 kwietnia 2016 r., Poznań
folder Nowy instrument do monitorowania promieniowania rentgenowskiego Słońca (oral)  
S. Gburek
folder FOXSI - nowa jakość w obserwacjach rentgenowskich Słońca (oral)  
T. Mrozek
folder STIX - Obrazujący spektrometr rentgenowski (oral)  
M. Kowaliński
folder Proba-3 mission and the ASPIICS coronagraph (oral)  
M. Stęślicki

Wykład popularnonaukowy organizowany przez Radę Doktorantów Polskiej Akademii Nauk (PAN) z cyklu „PANel Wiedzy”, 17 III 2016 r., Wrocław
folder Wpływ temperatury na działanie aparatury kosmicznej (oral)  online   
U. Kaszubkiewicz2015
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Analiza krzywych blasku uzyskanych za pomocą spektrofotometru SphinX   pdf   
Gryciuk M.; 7 XII 2015
folder Świeże spojrzenie na widma SMM BCS    pdf   
Sylwester J.; 1 VI 2015
folder Efekty instrumentalne w detektorach promieniowania rentgenowskiego i ich wpływ na dane pomiarowe
Barylak J.; 25 V 2015
folder Obfitości pierwiastków w koronie słonecznej  pdf   
Sylwester B.; 4 V 2015
folder Zastosowanie adaptacyjnego algorytmu ewolucji różnicowej do wyznaczania rozkładów różniczkowej miary emisji (DEM)pdf   
Kępa A.; 20 IV 2015
folder Impact of solar activity on Earth energetic particle environment  pdf   
Gburek S.; 13 IV 2015
folder Quasi periodyczne pulsacje rozbłysków słonecznych - jednoczesne obserwacje w różnych długościach fali
Szaforz Ż.; 30 III 2015
folder Gwiezdne cykle aktywności  pdf   
Stęślicki M.; 23 III 2015
folder Rozkłady temperatury i gęstości w koronie w okresie minimum aktywności, część II  pdf   
Siarkowski M.; 2 III 2015
folder Analiza dwóch wybranych mikro-rozbłysków obserwowanych za pomocą przyrządu SphinX  pdf   
Gryciuk M.; 26 I 2015


Journal Club, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder The Van Allen radiation belts. Barrier for ultrarelativistic electrons
Szaforz Ż.; 14 I 2015

Izerski Park Ciemnego Nieba
folder Wyprawa na kometę   pdf   
Mrozek T.
folder O współpracy astronomów z Towarzystwem Izerskim   pdf   
T. Mrozek, S. Kołomański
folder Z wizytą u Plutona. W poszukiwaniu nowych horyzontów.   pdf   
T. Mrozek
folder Supermasywne czarne dziury   pdf   
T. Mrozek

Progress on EUV & X-ray spectroscopy and imaging II, 17-19 November 2015, Wrocław
folder Simulation of energetic particle interactions with SphinX PIN detectors using Geant4 platform (oral)   pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, M. Stęślicki, P. Podgórski
folder Mechanical solutions for two advanced solar Bragg-reflection instruments: SolpeX and ChemiX (oral)  pdf   
J. Bąkała, J. Sylwester, M.Siarkowski, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, Z. Kordylewski, U. Kaszubkiewicz, S. Shestov, O.V. Dudnik
folder Plasma diagnostics in two kinematic classes of CMEs observed by SDO/AIA (oral)  pdf   
E. Chmielewska, M. Tomczak, T. Mrozek, S. Kołomański
folder Operational features of Background Particle Monitor, a vital part of the solar X-ray spectrophotometer ChemiX (oral, invited)
O.V. Dudnik, E.V. Kurbatov, M. Kowaliński, M. Siarkowski, P. Podgórski, J. Sylwester
folder New perspectives to study the splitting of drift shells at the outer magnetosphere by using STEP-F and SphinX instruments on board the CORONAS-Photon satellite (oral, invited)
O.V. Dudnik, P. Podgórski, J. Sylwester
folder Coronal and photospheric signatures of solar activity during very quiet period (oral)  pdf   
S. Gburek
folder Advanced determinations of flare plasma characteristics from X-ray lightcurves (oral)  pdf   
M. Gryciuk
folder Mechanical design of the Rotational Drum Spectrometer for the SolpeX (oral)  pdf   
J. A. Hernandez, Ż. Szaforz, S. Płocieniak, M. Stęślicki, D. Ścisłowski, P. Podgórski
folder Thermal Simulations of Solpex Instrument (oral)  pdf   
U. Kaszubkiewicz
folder Multitemperature analysis of solar flare observed on 2003 March 29 (oral)  pdf   
A. Kępa, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski, T. Mrozek and M. Gryciuk
folder AstroIzery  pdf   
T. Mrozek
folder New method for RHESSI orbital background subtraction (oral)  pdf   
T. Mrozek, H. Netzel
folder The laboratory X-ray characterization of a Bent Crystals (oral)  pdf   
S. Płocieniak
folder ChemiX's present status (oral)  pdf   
M. Siarkowski, J. Sylwester, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, Z. Kordylewski, S. Płocieniak, P. Podgórski, B. Sylwester, W. Trzebiński, O. V. Dudnik, E. V. Kurbatov, S. Kuzin, V. D. Kuznetsov, K. J. H. Phillips and I. V. Zimovets
folder Proba-3 mission and the ASPIICS coronagraph (oral)   pdf   
M. Stęślicki
folder Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)  pdf   
M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, D. Ścisłowski, M. Kowaliński, J. Hernandez, S.V. Kuzin, S. Shestov
folder Spectral signatures of the impulsive energy release in SMM BCS spectra (oral)  pdf   
B. Sylwester, J. Sylwester, K.J.H. Phillips, A. Kępa, Ż. Szaforz
folder Resolving physical line profiles from Bragg X-ray spectra using Withbroe-Sylwester deconvolution (oral)  pdf   
J. Sylwester, Ż. Szaforz, M. Stęślicki, B. Sylwester, K. Phillips
folder Theoretical modeling of crystal properties (oral)  pdf   
Ż. Szaforz

PLASMA 2015 - International Conference on Research and Applications of Plasmas, 7-11 September 2015, Warszawa
folder Solar flare plasma (oral, invited)  pdf   
J. Sylwester

15th Ukrainian Conference on Space Research, 24-28 August, 2015, Odesa (Ukraine)
folder Splitting of the outer radiation belt during weak geomagnetic storms observed by STEP-F and SphinX instruments on board of CORONAS-Photon satellite (oral)
O.V. Dudnik, J. Sylwester, P. Podgórski
folder Background Particle Monitor - a part of the solar X-ray spectrophotometer ChemiX: principles of the operation and construction (oral)
O.V. Dudnik, E.V. Kurbatov, J. Sylwester, M. Siarkowski, P. Podgórski, M. Kowaliński
folder The electrical ground support equipment for Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX) (oral  pdf   
M. Kowaliński, D. Ścisłowski, P. Podgórski
folder Analysis of high-temperature solar flare plasma (oral)  pdf   
B. Sylwester, J. Sylwester, K.J.H. Phillips, A. Kępa, T. Mrozek
folder Present status of research at the Wrocław Solar Physics Division of Space Research Centre PAS (oral)  pdf   
J. Sylwester

SPIE Optical Engineering + Applications, 9-13 August 2015, San Diego (United States)
folder The Bragg solar X-ray spectrometer SolpeX (oral)  pdf   
D. Ścisłowski, J. Sylwester, M. Stęślicki, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, P. Podgórski, W. Trzebiński, J. Hernandez, J. Barylak, A. Barylak, S. Kuzin

IAU XXIXth GENERAL ASSEMBLY, 3-14 August 2015, Honolulu (United States)
folder Thermal characteristics of a B8.3 flare observed on July 04, 2009 (poster)
A. Awasthi, B. Sylwester, J. Sylwester, R. Jain
folder Geant4 simulations of STIX Caliste-SO detector’s response to solar X-ray radiation (poster)  pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, M. Stęślicki, P. Podgórski, H. Netzel
folder Statistical analysis of tiny SXR flares observed by SphinX (oral)  pdf   
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, A. Kępa, S. Gburek, T. Mrozek, P. Podgórski
folder Multitemperature analysis of solar flare observed on 2003 March 29 (poster)  pdf   
A. Kępa, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski, T. Mrozek, M. Gryciuk
folder Night sky photometry with amateur-grade digital cameras (oral)  pdf   
T. Mrozek, D. Gronkiewicz, S. Kolomański, M. Stęślicki
folder Fine structure of solar flare X-ray loop top sources (oral)  pdf   
T. Mrozek, S.Kołomański
folder Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)  pdf   
M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, D. Ścisłowski, M. Kowaliński, J. Hernandez, S. Kuzin, S. Shestov
folder Analysis of selected solar flares soft X-ray spectra from Diogeness observations (poster)  pdf   
M. Stęślicki, J. Sylwester, B. Sylwester, Ż. Szaforz, Z. Kordylewski, S. Płocieniak, M. Siarkowski, K.J.H. Phillips
folder High-temperature solar flare plasma behaviour from crystal spectrometer observations (oral)  pdf   
B. Sylwester, J. Sylwester, K.J.H. Phillips, A. Kępa, T. Mrozek
folder Solar X-ray Spectra from 0.3 A.U. The ChemiX Bragg spectrometer on the Interhelioprobe (oral)  pdf   
J. Sylwester, M. Siarkowski, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, M. Stęślicki, B. Sylwester, Z. Kordylweski, O. Dudnik, V. Kuznetsov, V. Polansky, S. Kuzin, K.J.H Phillips

Non-Equilibrium Processes in the Solar Corona and their Connection to the Solar Wind (Team Meeting III), 3-5 June 2015, Bern (Switzerland)
folder Progress on SMM/BCS spectra analysis (oral)  pdf   
J. Sylwester, B. Sylwester, A. Kepa, Z. Szaforz, K. J.H. Phillips
folder Review of Level2 RESIK spectra (oral)  pdf   
Sylwester B.

VIII Posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Grupy Wykonawczej w dziedzinie podstawowych badań kosmicznych, 25-28 May 2015, Moskwa (Rosja)
folder Report 4.1 InterHelioZond IZMIRAN RAS – SRC Solar Phys. Division Wroclaw November 2013 – May 2015 (oral)  pdf   
V.D. Kuznetsov, J. Sylwester
folder Report 4.2 RESIK SPIRIT SPHINX TESIS FIAN– SRC Solar Phys. Division Wroclaw November 2013 – May 2015 (oral)  pdf   
S. Kuzin, J. Sylwester
folder Report 4.4 SolpeX within KORTES - ISS FIAN– SRC Solar Phys. Division Wroclaw November 2013 – May 2015 (oral)  pdf   
J. Sylwester, M. Steslicki, S. Kuzin, S. Shestov
folder RESIK & SphinX on CORONAS spacecraft (oral)  pdf   
J. Sylwester, V. Kuznetsov, S. Kuzin

XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 24 -31 May 2015, Wilga
folder Simulation of signal induction in the Caliste-SO detector (oral)
J. Barylak
folder Thermal Analysis and Simulation of ChemiX Instrument (oral)
U. Kaszubkiewicz

Astrofizyka cząstek W Polsce, 11-13 May 2015, Warszawa
folder Spectrometer/Telescope Project for Imaging X-Rays (STIX) On-Board the Solar Orbiter (oral)
M. Stęślicki, T. Mrozek, M. Kowaliński, P. Podgórski, D. Ścisłowski, J. Barylak, A. Barylak, J. Sylwester, and STIX Team

eHeroes 3rd Annual meeting, 7-9th of January 2015, Leuven (Belgium)
folder Near-Earth Particle Environment as Observed by CORONAS-F, CORONAS-PHOTON and PROBA2 Satellites (oral)  pdf   
Gburek S.
folder RESIK solar X-ray flare element abundances on a non-isothermal assumption  pdf   
Sylwester J. (oral)2014
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder STIX — teleskop rentgenowski na pokładzie sondy Solar Orbiter
Podgórski P.; 6 X 2014
folder Plazma wielotemperaturowa interpretowana w przybliżeniu izotermicznym: wpływ na wyznaczanie obfitości pierwiastków
Sylwester J.; 26 V 2014
folder Symulacje rozbłysków słonecznych w GEANT4
Barylak J., Barylak A., Mrozek T.; 19 V 2014
folder Wyznaczanie absolutnych obfitości plazmy rozbłysków słonecznych — c.d.
Sylwester B.; 5 V 2014
folder Dynamika chromosfery z obserwacji położeń źródeł HXR
Mrozek T.; 14 IV 2014
folder Wspólne obserwacje XRS/Messenger i SphinX
Kępa A.; 7 IV 2014
folder Obserwacje XRT w trakcie misji SpinX
Gburek S.; 17 III 2014
folder Quasi-periodyczne pulsacje rozbłysków zabrzegowych
Szaforz Ż.; 10 III 2014
folder Rentgenowskie polarymetryczne obserwacje Słońca
Stęślicki, M.; 3 III 2014
folder Rozkłady temperatury i gęstości w koronie w okresie minimum aktywności
Siarkowski, M.; 20 I 2014


Journal Club, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Superflares. New study
Gryciuk M.; 17.12.2014
folder ChemiX — a closer look at the Solar Corona
Szaforz Ż.; 15.05.2014
folder Superflares. Can it happen on the Sun?
Gryciuk M.; 10.04.2014
folder "LEM" in Space
Gryciuk M.; 14.01.2014


Izerski Park Ciemnego Nieba
folder Izerski Park Ciemnego Nieba 04.11.2009-03.1.2014 czyli 200% normy
Mrozek T.
folder IPCN - jak połączyć astronomię z przyrodą?
Mrozek T.
folder Pomiary jasności tła nocnego nieba z wykorzystaniem aparatu cyfrowego.
Mrozek T.
folder Lekcje w Uniwersytecie Izerskim
Mrozek T., Kołomański S.
folder Światło i ciemność
Mrozek T.
folder Góry Izerskie - Wszechświat w pigułce
Mrozek T.


Polarimetry: From the Sun to Stars and Stellar Environments,IAU Symposium 305, 30 November - 5 December 2014, Punta Leona, Costa Rica
folder SolpeX: the soft X‐ray flare polarimeter for ISS (oral)  pdf   
Sylwester J., Płocieniak S., Bąkała J., Szaforz Ż., Kuzin S., Stęślicki M., Kowaliński M., Shestov S.


2st EPIC meeting at MPS, 23 - 26 Nov 2014, Max Planck Institute for Solar System Research Justus-von-Liebig-Weg 3 37077 Göttingen/EPIC (Germany)
folder Polish contribution to EPIC: European participation in the Solar-C mission (oral)  
Gburek S.


Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro, 13–14 November 2014, Warszawa
folder Polskie Obserwacje Słońca w Promieniach X - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (poster)  
Gburek S., Sylwester J., Siarkowski M., Sylwester B., Kowaliński M., Bąkała J., Kordylewski Z., Kępa A., Podgórski P., Płocieniak S., Trzebiński W.
folder Spektrofotometr rentgenowski SphinX-NG na wspólnym polsko-amerykańskim nanosatelicie (poster)  pdf   
Kowaliński M., Sylwester J., Bąkała J., Podgórski P., Gatsonis N., Rudawy P.


XXVI Winter School of Astrophysics– Bayesian Astrophysics, 3 – 14 November 2014, La Laguna, Tenerife (Spain)
folder Catalogue of solar flares observed by SphinX (oral)  pdf
Gryciuk M., Siarkowski M., Sylwester J.


XIPE M4 meeting, 3 – 6 November 2014, Roma (Italy)
folder Polish contribution for XIPE (oral)  
Gburek S., Kowaliński M.


Non-Equilibrium Processes in the Solar Corona and their Connection to the Solar Wind, 13-16 October, 2014, Bern (Szwajcaria)
folder Unusual patterns of line intensities seen on RESIK soft X-ray flare spectra (oral)  pdf
Sylwester B., Sylwester J., Kępa A., Phillips K.J.H., Dzifcakova E.
folder SMM BCS revitalized: High resolution spectra evolution for a number of impulsive flares (oral)  pdf   
Sylwester J., Sylwester B., Kepa A., Szaforz Ż.


1st EPIC meeting at MPS, 30 Sep - 3 Oct 2014, Max Planck Institute for Solar System Research Justus-von-Liebig-Weg 3 37077 Göttingen/EPIC (Germany)
folder Solar Photometer in X-rays – SphinX for SOLAR-C project (poster)  
Gburek S., Podgórski P.


Physics of the Solar Atmosphere - XIIIth Hvar Astrophysical Colloquium, 22 - 26 September 2014, Hvar, Croatia
folder Tiny flares properties based on SphinX observations (oral)  pdf
Gryciuk M., Siarkowski M., Mrozek T., Kępa A., Sylwester J.
folder Quasi periodic pulsations in partially occulted flares (oral)  
Szaforz Ż., Tomczak M.


XIX Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 8-12 September 2014, Wojanów, Poland
folder Soft X-ray Solar polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)  
Stęślicki M., Sylwester J., Siarkowski M., Kowaliński M., Szaforz Z., Shestov S.
folder CubeSat Imaging X-ray Solar Spectrometer - CubIXSS (poster)  
Stęślicki M., Mrozek T., Gburek S., Kowaliński M., Trzebiński W., Caspi A., Shih A.


The 40th COSPAR Scientific Assembly, 2–10 August 2014, Moscow (Russia)
folder SphinX catalogue of small flares and brightenings (oral)  pdf   
Gryciuk M., Siarkowski M., Kępa A., Gbure S., Mrozek T., Sylwester J.
folder Chromospheric dynamics from RHESSI and RESIK data (oral)
Mrozek T., Kołomański S., Sylwester B., Kępa A., Sylwester J., Gryciuk M., Stęślicki M., Szaforz Ż., Gburek S., Siarkowski M.
folder KORTES experiment – EUV & SXR imaging&spectroscopy of the solar corona aboard International Space Station (oral)  pdf   
Shestov S., Kuzin S., Pertsov A., Reva A., Vishnyakov E., Stęślicki M., Sylwester J., Siarkowski M., Podgórski P., Kowaliński M., Bąkała J.
folder Analysis of selected microflares observed by SphinX over the last minimum of solar activity (oral)  pdf   
Siarkowski M., Sylwester B., Sylwester J., Gryciuk M.
folder Transient flows of the solar wind associated with small-scale solar activity in solar minimum  (oral)  
Slemzin V., Kuzin S., Gburek S., Shugay Yu., Veselovsky I., Goryaev F., Kirichenko A., Ulyanov A.
folder Diogeness observations of the X-ray spectra of the impulsive phase of Solar flares (oral)
Stęślicki M., Kordylewski Z., Płocieniak S., Trzebiński W., Sylwester J., Sylwester B., Szaforz Ż., Gburek S., Mrozek T., Farnik F.
folder Anomalous intensities of lines observed in RESIK soft X-ray flare spectra (oral)  pdf   
Sylwester B., Sylwester J., Mrozek T., Kępa A., Phillips K.J.H.,
folder ChemiX: a new generation bent crystal spectrometer for Interhelioprobe mission to the Sun (oral)
Sylwester J., Kuznetsov V., Zimovets I., Bąkała J., Siarkowski M., Szaforz Ż., Kowaliński M., Trzebiński W.
folder Soft X-ray spectra of strong flares seen by Bragg flat crystal spectrometer aboard Coronas-F (poster)   pdf   
Sylwester B., Sylwester J., Kordylewski Z., Siarkowski M., Płocieniak S., Stęślicki M., Phillips K.J.H., Farnik F.
folder Common observations of solar X-rays from SPHINX/CORONAS-PHOTON and XRS/MESSENGER (poster)  pdf   
Kępa A., Gryciuk M., Siarkowski M., Sylwester B., Sylwester J., Mrozek T., Gronkiewicz D.,  Phillips K.J.H.


7th International Conference on New Developments In Photodetection, 30 Jun - 4 Jul 2014 Tours (France)
folder Detection of X-ray radiation in ~1- 30 keV energy passband with the use of selected CCD detectors (poster)  
Gburek S., Płocieniak S., Kowaliński M., Trzebiński W., Pertsov A., Kuzin S., Sylwester J.


Solar and Stellar Flares Observations, Simulations and Synergies, 23 - 27 June 2014, Prague (Czech Republic)
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Zakład Fizyki Słońca, 51-622 Wrocław, ul. Kopernika 11
folder Interpretation of soft X-ray spectra obtained using common Czech-Polish spectrometer Diogeness (oral)  pdf