Prezentacje

2018
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder The Focusing Optics X-ray Solar Imager (FOXSI)   
S. Gburek; 5 XI 2018
folder Rozkłady różniczkowej miary emisji otrzymane w oparciu o widma zmierzone spektrometrem RESIK   
A. Kępa; 22 X 2018
folder Katalog zatrzymanych erupcji   
T. Mrozek; 15 X 2018
folder Symulacje tła pochodzącego od luminescencji w przyrządzie Rotating Drum Spectrometer/SOLPEX   
J. Barylak; 4 VI 2018
folder Widma jonów Ca XV – Ca XIX otrzymane za pomocą przyrządu Diogeness, problemy ich redukcji i analizy   
J. Sylwester; 21 V 2018
folder Emisja rentgenowska Słońca podczas minimum aktywności   
B. Sylwester; 16 IV 2018
folder Spektroskopia korony słonecznej z wykorzystaniem prawa Bragga   
Ż. Szaforz; 12 III 2018
folder Co "zobaczy" STIX?   
M. Siarkowski; 8 I 2018

AGU Fall Meeting, 10-14 December 2018, Washington, USA
folder Measurements of the solar spectra with Bragg soft X-rays spectrometer SOLPEX (oral)
M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Płocieniak, J. Barylak, Ż. Szaforz, J. Bąkała, P. Podgórski, A. Barylak, D. Ścisłowski, A. Makowski, S. Kuzin, A. Kirichenko
folder Expected Particle Background Observed by STIX Instrument (poster)
J. Barylak, A. Barylak, M. Stęślicki, T. Mrozek

XVIth Hvar Astrophysical Colloquium - International Study of Earth-affecting Solar Transients - ISEST 2018 Workshop, 24 - 28 September 2018, Hvar, Croatia
folder The catalogue of failed eruptions (oral)
T. Mrozek, D. Gronkiewicz, S. Kołomański, M. Stęślicki
folder Quasi-periodic pulsations with large periods (poster)
Ż. Szaforz, M. Tomczak

XXXth General Assembly of the International Astronomical Union, 20-31 August 2018, Vienna, Austria
folder The catalogue of failed eruptions registered by the SDO/AIA (oral)
T. Mrozek, D. Gronkiewicz, S. Kołomański, M. Stęślicki
folder Re-analysis of highest-resolution Solar Maximum Mission X-ray spectra using Bayesian deconvolution (poster)
J. Sylwester, B. Sylwester, K. J. H. Phillips
folder Is a hot plasma component present in the solar corona during periods of the lowest activity? (poster)
B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski, K. J. H. Phillips
folder A multiwavelength analysis of the long duration flare observed on 2002 April 15 (poster)
A. Kępa, B. Sylwester, J. Sylwester, T. Mrozek, M. Siarkowski
folder The New Emerging Flux as a Cause of Quasi-Periodic Pulsations with Large Periods (poster)
Ż. Szaforz, M. Tomczak
folder Laboratory characterization of bent monocrystal wafers for Bragg X-ray spectroscopy (poster)
Ż. Szaforz, S. Płocieniak
folder Solar soft X-rays spectroscopy using Bragg crystals (poster)
M. Stęślicki, J. Sylwester, M. Siarkowski, Ż. Szaforz, S. Płocieniak, J. Bąkała, P. Podgórski, D. Ścisłowski, M. Kowaliński, J. Barylak

The COSPAR 2018 Assembly, July 14 - 22, 2018, Pasadena, California, USA
folder Hydrodynamical 1D Modelling of Flaring Loops During A B8.3 Flare on July 04, 2009 (oral)
A. K. Awasthi, J. Sylwester, B. Sylwester, F. Reale
folder New solar diagnostics enabled by novel soft X-Ray imaging spectroscopy, and future missions (oral)  
A. Caspi, A. Y. Shih, H. Warren, T. Woods, J. Mason, M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Gburek, C. DeForest, G. Crowley
folder Highly ionized Ca X-Ray spectra from flares seen with the Diogeness spectrometer (oral)  
J. Sylwester, K. J. H. Phillips, B. Sylwester, Z. Kordylewski, M. Kowaliński, S. Płocieniak, M. Siarkowski, W. Trzebiński
folder Feasibility of a usage of small-sized p-terphenyl scintillators with oriented crystalline axes in space measurements of high energy charge radiation (poster)  
O. Dudnik, J. Sylwester, M. Kowaliński, M. Siarkowski, I. Lazarev
folder Splitting of the outer radiation belt during substorms at solar activity minimum as seen by CORONAS-Photon satellite instruments (poster)  
O. Dudnik, J. Sylwester, P. Podgórski
folder Small soft X-ray spectrometer for the Focusing Optics X-ray Solar Imager - FOXSI (poster)  
M. Stęślicki, J. Bąkała, S. Gburek, P. Podgórski, D. Ścisłowski, A. Caspi
folder The Solar Energetic Particle background estimation in the Solar Orbiter/STIX measurements (poster)  
M. Stęślicki, T. Mrozek, J. Barylak, A. Barylak
folder The non-Fourier image reconstruction method for the STIX instrument (oral)  
T. Mrozek, M. Siarkowski
folder Simulations of Caliste-SO detectors (poster)  
J. Barylak, T. Mrozek, A. Barylak2017
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Najnowsze doniesienia o misji Proba-3   
M. Stęślicki; 11 XI 2017
folder Oczekiwane strumienie obserwowane za pomocą instrumentu STIX   
M. Gryciuk; 20 XI 2017
folder Symulacja transmisji kolimatorów instrumentu STIX w Geant4   
J. Barylak; 9 X 2017
folder Rozbłyski słoneczne obserwowane jednocześnie przez instrumenty SphinX, RHESSI i Fermi   
T. Mrozek; 12 VI 2017
folder Cząstki pasów radiacyjnych w danych SphinX   
P. Podgórski; 15 V 2017
folder Wybrane aspekty interpretacji widm rentgenowskich   
J. Sylwester; 8 V 2017
folder Porównanie aktywności Słońca w fotosferze i koronie   
S. Gburek; 10 IV 2017
folder Globalna energetyka rozbłysków słonecznych (oraz CME)   
B. Sylwester; 13 III 2017
folder Równoczesne wyznaczanie rozkładów różniczkowej miary emisji i obfitości pierwiastków   
A. Kępa; 6 III 2017
folder Co jest przyczyną quasi-periodycznych oscylacji rozbłysków słonecznych?   
Ż. Szaforz; 23 I 2017


Journal Club, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Siberian Radioheliograph: First Results
M. Gryciuk; 25 V 2017

The Proba-3 Science Working Team meeting, 4 - 6 December, 2017, Wrocław
folder SOC - SRC Report (oral)
M. Stęślicki
folder Semi-automated method for failed eruptions search in SDO data base (oral)  
T. Mrozek
folder Long-period quasi-periodic variations of solar flares radiation (oral)  
Ż. Szaforz

L5 Consortium Meeting, October 17 - 20, 2017, Göttingen, Germany
folder Compact X-ray spectrometer for space weather monitoring and forecasting purposes (oral)
S. Gburek, J. Sylwester, M. Stęślicki, M. Kowaliński
folder Solar soft X-ray observations using a simple pinhole camera (oral)  
M. Stęślicki, J. Sylwester, M. Kowaliński, S. Gburek
folder Rationale for placing the soft X-ray package at L5 or L4 (oral)   pdf
J. Sylwester, S. Gburek, M. Stęślicki, M. Kowaliński

XX Dolnośląski Festiwal Nauki, 22 - 27 September 2017, Wrocław
folder Aktywność Słońca (oral)  pdf   
folder Solar Orbiter - STIX (poster)  pdf   
J. Bąkała
folder Historia Zakładu Fizyki Słońca (poster)  pdf   
J. Bąkała
folder Aktywność Słońca (oral)  pdf   
S. Gburek
folder Odkrywamy światy Układu Słonecznego (oral)     
M. Gryciuk
folder Proxima b i inne małe planety wokół małych gwiazd (oral)     
M. Stęślicki

The 3rd COSPAR Symposium “Small Satellites for Space Research”, Jeju, Korea 18-22 September 2017
folder SphinX-NG: 1U nanocube for studies of solar X-rays (oral)      
J. Sylwester, J. Bąkała, M. Kowaliński, M. Siarkowski , S. Gburek, P. Podgórski, B. Sylwester, Nicos Gatsonis
folder The CubIXSS (CubeSat Imaging X-ray Solar Spectrometer) Mission Concept (oral)      
Amir Caspi, C. E. DeForest, G. T. Laurent, A. Y. Shih, R. A. Schwartz, J. P. Mason, H. P. Warren , T. N. Woods, S. Palo, M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Gburek, T. Mrozek, M. Kowalinski, G. Torre, G. Crowley, M. Schattenburg

15th European Solar Physics Meeting, Budapest, Hungary, 4 - 8 September 2017
folder The expected background from Solar Energetic Particles in STIX measurements (poster)
T. Mrozek, J. Barylak, A. Barylak, M. Stęślicki
folder Failed eruptions from SDO: authomated searching algorithm and classification scheme (poster)
T. Mrozek
folder Looking for the cause of the quasi-periodic pulsations in solar flares (poster)
Ż. Szaforz
folder The expected background from Solar Energetic Particles in STIX measurements (poster)
T. Mrozek, J. Barylak, A. Barylak, M. Stęślicki

17th Ukrainian Conference on Space Research, Odesa, Ukraine, 21-25 August 2017
folder Current State of Mechanical Solutions of Two Instruments Developed at Solar Physics Division of SRC PAS. (oral)   pdf     
J. Bakala, J. Sylwester, M. Stęślicki, Ż. Szaforz, S. Płocieniak, M. Kowaliński, P. Podgórski, D. Ścisłowski
folder Soft X-ray Polarimeter-Spectrometer SolpeX (oral)   pdf   
M. Kowaliński, M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, D. Ścisłowski, P. Podgórski
folder Bragg X-ray Spectroscopy of the Solar Corona (oral)  pdf   
Z. Szaforz, S. Płocieniak, J. Sylwester, J. Bąkała, M. Kowaliński, D. Ścisłowski, P. Podgórski, M. Siarkowski, B. Sylwester, M. Stęślicki, Z. Kordylewski

United Nations/United States of America Workshop on the International Space Weather Initiative: The Decade after the International Heliophysical Year 2007, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, United States of America, 31 July - 4 August, 2017
folder Geant4 simulations of STIX instrument response to the solar particle events and cosmic rays (poster)      
M. Stęślicki
folder Space Weather Activities in Poland (poster)      
M. Stęślicki

Second VarSITI General Symposium, Irkutsk, Russia 10 - 15 July 2017
folder SXR Solar Flares During Minimum of Solar Activity (oral)      
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, S. Gburek, P. Podgórski
folder Comparison of coronal and photospheric activity of a very quiet Sun (poster)      
S. Gburek, M. Gryciuk
folder The expected fluxes observed by STIX during deep minimum of solar activity (poster)      
M. Gryciuk, P. Podgórski, S. Gburek, T. Mrozek, M. Siarkowski, M. Stęślicki, J. Barylak, A. Barylak
folder Analysis of the differential emission measure evolution for solar flares observed by Resik (poster)      
A. Kepa, M. Gryciuk, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski

RHESSI 16th Workshop / MinXSS 1st Workshop, Boulder, CO, USA, 19 - 24 June 2017
folder X-ray Flux Sensor for the Focusing Optics X-ray Solar Imager - FOXSI (oral)      
M. Stęślicki

The First China-Europe Solar Physics Meeting, Kunming, China, 15 - 19 May 19, 2017            
folder SphinX, RHESSI, and Fermi Observations of Solar Flares (oral)      
T. Mrozek
folder Bragg Soft X-rays Spectrometers: Past and Future Missions (oral)      
M. Stęślicki
folder Bragg Soft X-rays Spectrometers: Past and Future Missions (poster)  pdf   
S. Kołomański, T. Mrozek, E. Chmielewska
folder Geant4 simulations of Solar-Orbiter STIX response to the solar X-ray radiation (poster)  pdf   
M. Stęślicki, J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek

Szkolne Warsztaty Astronomiczne, Szklarska Poręba, 25-28 kwietnia 2017
folder Małe planety wokół małych gwiazd (oral)   
M. Stęślicki

7th Solar Orbiter Workshop: Exploring the solar environs, Grenada, Spain, 3-7 April 2017
folder Spectra of flares in the range of ~6.7 keV Fe line emission to be observed by STIX (oral)   pdf   
J. Sylwester, B. Sylwester, T. Mrozek, A. Barylak, J. Barylak, K. Phyllips
folder Transmission STIX sub-collimators in energy range 4-150 keV by using Geant4 simulations (poster)   pdf   
A. Barylak, J. Barylak, T. Mrozek, M. Siarkowski
folder Simulation of Caliste-SO response (poster)   pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, O. Grimm, A. Howard, P. Podgórski, M. Stęślicki2016
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Obserwacje rozbłysków słonecznych z satelity Fermi   
M. Siarkowski; 19 XII 2016
folder Średniookresowe zmiany aktywności słonecznej   
M. Stęślicki; 5 XII 2016
folder Analiza rozbłysków gwiazdowych zarejestrowanych za pomocą teleskopu Kepler   
M. Gryciuk; 7 XI 2016
folder Methods for RHESSI orbital background subtraction   
M. Mrozek; 30 V 2016
folder Modelowanie spiętrzeń impulsów w przyrządzie SphinX   
P. Podgórski; 23 V 2016
folder Peculiarities noticed on the spectral records obtained by Diogeness spectrometer aboard Coronas-F   
J. Sylwester; 25 IV 2016
folder Symulacje efektu charge sharing w detektorze Caliste-SO   
J. Barylak; 18 IV 2016
folder Promieniowanie rentgenowskie i EUV obszarów aktywnych   
B. Sylwester; 11 IV 2016
folder Zastosowanie algorytmu ewolucji różnicowej do wyznaczania rozkładów różniczkowej miary emisji (DEM) cz. II   
A. Kępa; 4 IV 2016
folder Katalog plam słonecznych w Debreczynie   
S. Gburek; 14 III 2016
folder Projekt FOXSI
M. Siarkowski; 22 II 2016
folder Proba-3 mission: the ASPIICS coronagraph and the total solar irradiance monitor DARA   pdf   
M. Stęślicki; 18 I 2016

Sympozjum Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej do Spraw Podstawowych Badań Kosmicznych, 24 - 28 October 2016, Warszawa
folder Project «Interheliosonda» (oral)  
V.D. Kuznetsov, J. Sylwester
folder Project «XUV spektroskopia Słon?ca» (oral)  
S. Kuzin, J. Sylwester
folder Project «SOLPEX» (oral)  
S. Kuzin, J. Sylwester, M. Kowalin?ski
folder Project «Sorento» (oral)  
S. Bogachev, T. Mrozek
folder Project «Sorento» (oral)  
S. Bogachev, T. Mrozek

III Polsko-Rosyjska Szkoła dla Młodych Naukowców, 24 - 28 October 2016, Warszawa
folder Solar polarimetric observations: from visible light to x-rays (oral)  
M. Stęślicki
folder Imaging spectroscopy: Using X-ray Observations to Diagnose Solar Flares (oral)  
T. Mrozek

XIVth Hvar Astrophysical Colloquium, Solar and Solar-Terrestrial Physics: Now and in the Future 26 - 30 September 2016, Hvar, Croatia
folder Advanced determination of flare characteristics from X-ray lightcurves (oral)  
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, S. Gburek, P. Podgo?rski, A. K ?epa, B. Sylwester, T. Mrozek
folder Quasi-periodic pulsations of partially occulted flares (oral)  
Z?. Szaforz, M. Tomczak
folder (Un)observable structure of coronal X-ray sources (oral)  
S. Kolomanski, T, Mrozek, E. Chmielewska
folder Semi-authomated method for failed eruptions search in SDO database: methodology and first results (oral)  
T. Mrozek, D. Gronkiewicz, S. Kołomański, E. Chmielewska, M. Chruslinska
folder Periodicities in the X-ray emission from the solar corona: SphinX and SOXS observations (oral)  
M. Stęs?licki, A. Awasthi, J. Sylwester, B. Sylwester, R. Jain

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki, 16 - 21 September 2016, Wrocław
folder Program Space Situational Awareness Europejskiej Agencji Kosmicznej (oral)  pdf   
S. Gburek
folder SOLPEX (poster)  pdf   
J. Ba?kała and the Team of SRC
folder Interhelioprobe (poster)   pdf   
J. Bąkała and the Team of SRC

23rd National Solar Physics Meeting, 30 May - 3 June 2016, Liptovský Mikuláš, Slovakia
folder Conceptual outline of charged particle monitor for ChemiX solar X-ray spectrophotometer for the Interhelio-Probe interplanetary mission (oral)  pdf   
O. V. Dudnik, E. V. Kurbatov, J. Sylwester, M. Kowaliński, J. Ba?kała, M. Siarkowski
folder Combined study of radiation belts by the satellite particle telescope STEP-F and solar soft X-ray photometer SphinX during recent deep minimum of solar activity (oral)  pdf   
O. V. Dudnik, J. Sylwester, P. Podgo?rski
folder Analy?za erupc?ny?ch c?iarovy?ch spektier v RTG oblasti zi?skany?ch druz?icou SMM (oral)
A. Zemanova?, E. Dzifc?a?kova?, J. Sylwester, Z?. Szaforz, M. Ste?s?licki, B. Sylwester

XVI Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii, 16 - 17 maja 2016 r., Warszawa
folder FOXSI: the new generation solar X-ray telescope (poster)  pdf   
J. Sylwester, S. Gburek, M. Kowaliński, S. Christe, A. Shih, B. Dennis, S. Krucker

Udział Polski w europejskim programie SSA (Space Situational Awareness), 6 kwietnia 2016 r., Poznań
folder Nowy instrument do monitorowania promieniowania rentgenowskiego Słońca (oral)  
S. Gburek
folder FOXSI - nowa jakość w obserwacjach rentgenowskich Słońca (oral)  
T. Mrozek
folder STIX - Obrazujący spektrometr rentgenowski (oral)  
M. Kowaliński
folder Proba-3 mission and the ASPIICS coronagraph (oral)  
M. Stęślicki

Wykład popularnonaukowy organizowany przez Radę Doktorantów Polskiej Akademii Nauk (PAN) z cyklu „PANel Wiedzy”, 17 III 2016 r., Wrocław
folder Wpływ temperatury na działanie aparatury kosmicznej (oral)  online   
U. Kaszubkiewicz2015
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Analiza krzywych blasku uzyskanych za pomocą spektrofotometru SphinX   pdf   
Gryciuk M.; 7 XII 2015
folder Świeże spojrzenie na widma SMM BCS    pdf   
Sylwester J.; 1 VI 2015
folder Efekty instrumentalne w detektorach promieniowania rentgenowskiego i ich wpływ na dane pomiarowe
Barylak J.; 25 V 2015
folder Obfitości pierwiastków w koronie słonecznej  pdf   
Sylwester B.; 4 V 2015
folder Zastosowanie adaptacyjnego algorytmu ewolucji różnicowej do wyznaczania rozkładów różniczkowej miary emisji (DEM)pdf   
Kępa A.; 20 IV 2015
folder Impact of solar activity on Earth energetic particle environment  pdf   
Gburek S.; 13 IV 2015
folder Quasi periodyczne pulsacje rozbłysków słonecznych - jednoczesne obserwacje w różnych długościach fali
Szaforz Ż.; 30 III 2015
folder Gwiezdne cykle aktywności  pdf   
Stęślicki M.; 23 III 2015
folder Rozkłady temperatury i gęstości w koronie w okresie minimum aktywności, część II  pdf   
Siarkowski M.; 2 III 2015
folder Analiza dwóch wybranych mikro-rozbłysków obserwowanych za pomocą przyrządu SphinX  pdf   
Gryciuk M.; 26 I 2015


Journal Club, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder The Van Allen radiation belts. Barrier for ultrarelativistic electrons
Szaforz Ż.; 14 I 2015

Izerski Park Ciemnego Nieba
folder Wyprawa na kometę   pdf   
Mrozek T.
folder O wspo?łpracy astronomo?w z Towarzystwem Izerskim   pdf   
T. Mrozek, S. Kołoman?ski
folder Z wizyta? u Plutona. W poszukiwaniu nowych horyzonto?w.   pdf   
T. Mrozek
folder Supermasywne czarne dziury   pdf   
T. Mrozek

Progress on EUV & X-ray spectroscopy and imaging II, 17-19 November 2015, Wrocław
folder Simulation of energetic particle interactions with SphinX PIN detectors using Geant4 platform (oral)   pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, M. Ste?s?licki, P. Podgo?rski
folder Mechanical solutions for two advanced solar Bragg-reflection instruments: SolpeX and ChemiX (oral)  pdf   
J. Ba?kała, J. Sylwester, M.Siarkowski, Z?. Szaforz, M. Kowalin?ski, Z. Kordylewski, U. Kaszubkiewicz, S. Shestov, O.V. Dudnik
folder Plasma diagnostics in two kinematic classes of CMEs observed by SDO/AIA (oral)  pdf   
E. Chmielewska, M. Tomczak, T. Mrozek, S. Kołomański
folder Operational features of Background Particle Monitor, a vital part of the solar X-ray spectrophotometer ChemiX (oral, invited)
O.V. Dudnik, E.V. Kurbatov, M. Kowaliński, M. Siarkowski, P. Podgórski, J. Sylwester
folder New perspectives to study the splitting of drift shells at the outer magnetosphere by using STEP-F and SphinX instruments on board the CORONAS-Photon satellite (oral, invited)
O.V. Dudnik, P. Podgórski, J. Sylwester
folder Coronal and photospheric signatures of solar activity during very quiet period (oral)  pdf   
S. Gburek
folder Advanced determinations of flare plasma characteristics from X-ray lightcurves (oral)  pdf   
M. Gryciuk
folder Mechanical design of the Rotational Drum Spectrometer for the SolpeX (oral)  pdf   
J. A. Hernandez, Ż. Szaforz, S. Płocieniak, M. Ste?s?licki, D. S?cisłowski, P. Podgo?rski
folder Thermal Simulations of Solpex Instrument (oral)  pdf   
U. Kaszubkiewicz
folder Multitemperature analysis of solar flare observed on 2003 March 29 (oral)  pdf   
A. Kępa, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski, T. Mrozek and M. Gryciuk
folder AstroIzery  pdf   
T. Mrozek
folder New method for RHESSI orbital background subtraction (oral)  pdf   
T. Mrozek, H. Netzel
folder The laboratory X-ray characterization of a Bent Crystals (oral)  pdf   
S. Płocieniak
folder ChemiX's present status (oral)  pdf   
M. Siarkowski, J. Sylwester, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, Z. Kordylewski, S. Płocieniak, P. Podgórski, B. Sylwester, W. Trzebiński, O. V. Dudnik, E. V. Kurbatov, S. Kuzin, V. D. Kuznetsov, K. J. H. Phillips and I. V. Zimovets
folder Proba-3 mission and the ASPIICS coronagraph (oral)   pdf   
M. Stęślicki
folder Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)  pdf   
M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, D. Ścisłowski, M. Kowaliński, J. Hernandez, S.V. Kuzin, S. Shestov
folder Spectral signatures of the impulsive energy release in SMM BCS spectra (oral)  pdf   
B. Sylwester, J. Sylwester, K.J.H. Phillips, A. Kępa, Ż. Szaforz
folder Resolving physical line profiles from Bragg X-ray spectra using Withbroe-Sylwester deconvolution (oral)  pdf   
J. Sylwester, Ż. Szaforz, M. Stęślicki, B. Sylwester, K. Phillips
folder Theoretical modeling of crystal properties (oral)  pdf   
Ż. Szaforz

PLASMA 2015 - International Conference on Research and Applications of Plasmas, 7-11 September 2015, Warszawa
folder Solar flare plasma (oral, invited)  pdf   
J. Sylwester

15th Ukrainian Conference on Space Research, 24-28 August, 2015, Odesa (Ukraine)
folder Splitting of the outer radiation belt during weak geomagnetic storms observed by STEP-F and SphinX instruments on board of CORONAS-Photon satellite (oral)
O.V. Dudnik, J. Sylwester, P. Podgórski
folder Background Particle Monitor - a part of the solar X-ray spectrophotometer ChemiX: principles of the operation and construction (oral)
O.V. Dudnik, E.V. Kurbatov, J. Sylwester, M. Siarkowski, P. Podgórski, M. Kowaliński
folder The electrical ground support equipment for Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX) (oral  pdf   
M. Kowaliński, D. Ścisłowski, P. Podgórski
folder Analysis of high-temperature solar flare plasma (oral)  pdf   
B. Sylwester, J. Sylwester, K.J.H. Phillips, A. Ke?pa, T. Mrozek
folder Present status of research at the Wrocław Solar Physics Division of Space Research Centre PAS (oral)  pdf   
J. Sylwester

SPIE Optical Engineering + Applications, 9-13 August 2015, San Diego (United States)
folder The Bragg solar X-ray spectrometer SolpeX (oral)  pdf   
D. Ścisłowski, J. Sylwester, M. Stęślicki, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, P. Podgórski, W. Trzebiński, J. Hernandez, J. Barylak, A. Barylak, S. Kuzin

IAU XXIXth GENERAL ASSEMBLY, 3-14 August 2015, Honolulu (United States)
folder Thermal characteristics of a B8.3 flare observed on July 04, 2009 (poster)
A. Awasthi, B. Sylwester, J. Sylwester, R. Jain
folder Geant4 simulations of STIX Caliste-SO detector’s response to solar X-ray radiation (poster)  pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, M. Ste?s?licki, P. Podgo?rski, H. Netzel
folder Statistical analysis of tiny SXR flares observed by SphinX (oral)  pdf   
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, A. Kępa, S. Gburek, T. Mrozek, P. Podgórski
folder Multitemperature analysis of solar flare observed on 2003 March 29 (poster)  pdf   
A. Kępa, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski, T. Mrozek, M. Gryciuk
folder Night sky photometry with amateur-grade digital cameras (oral)  pdf   
T. Mrozek, D. Gronkiewicz, S. Kolomański, M. Stęślicki
folder Fine structure of solar flare X-ray loop top sources (oral)  pdf   
T. Mrozek, S.Kołomański
folder Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)