Presentations

2017
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Symulacja transmisji kolimatorów instrumentu STIX w Geant4   
J. Barylak; 9 X 2017
folder Rozbłyski słoneczne obserwowane jednocześnie przez instrumenty SphinX, RHESSI i Fermi   
T. Mrozek; 12 VI 2017
folder Cząstki pasów radiacyjnych w danych SphinX   
P. Podgórski; 15 V 2017
folder Wybrane aspekty interpretacji widm rentgenowskich   
J. Sylwester; 8 V 2017
folder Porównanie aktywności Słońca w fotosferze i koronie   
S. Gburek; 10 IV 2017
folder Globalna energetyka rozbłysków słonecznych (oraz CME)   
B. Sylwester; 13 III 2017
folder Równoczesne wyznaczanie rozkładów różniczkowej miary emisji i obfitości pierwiastków   
A. Kępa; 6 III 2017
folder Co jest przyczyną quasi-periodycznych oscylacji rozbłysków słonecznych?   
Ż. Szaforz; 23 I 2017

L5 Consortium Meeting, October 17 - 20, 2017, Göttingen, Germany
folder Compact X-ray spectrometer for space weather monitoring and forecasting purposes (oral)
S. Gburek, J. Sylwester, M. Stęślicki, M. Kowaliński
folder Solar soft X-ray observations using a simple pinhole camera (oral)  
M. Stęślicki, J. Sylwester, M. Kowaliński, S. Gburek
folder Rationale for placing the soft X-ray package at L5 or L4 (oral)   pdf
J. Sylwester, S. Gburek, M. Stęślicki, M. Kowaliński

XX Dolnośląski Festiwal Nauki, 22 - 27 September 2016, Wrocław
folder Aktywność Słońca (oral)  pdf   
S. Gburek
folder Solar Orbiter - STIX (poster)  pdf   
J. Bąkała
folder Historia Zakładu Fizyki Słońca (poster)  pdf   
J. Bąkała

The 3rd COSPAR Symposium “Small Satellites for Space Research”, Jeju, Korea 18-22 September 2017
folder SphinX-NG: 1U nanocube for studies of solar X-rays (oral)      
J. Sylwester, J. Bąkała, M. Kowaliński, M. Siarkowskia , S. Gburek, P. Podgórski, B. Sylwester, Nicos Gatsonis
folder The CubIXSS (CubeSat Imaging X-ray Solar Spectrometer) Mission Concept (oral)      
Amir Caspi, C. E. DeForest, G. T. Laurent, A. Y. Shih, R. A. Schwartz, J. P. Mason, H. P. Warren , T. N. Woods, S. Palo, M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Gburek, T. Mrozek, M. Kowalinski, G. Torre, G. Crowley, M. Schattenburg

17th Ukrainian Conference on Space Research, Odesa, Ukraine, 21-25 August 2017
folder Current State of Mechanical Solutions of Two Instruments Developed at Solar Physics Division of SRC PAS. (oral)   pdf     
J. Bakala, J. Sylwester, M. Stęślicki, Ż. Szaforz, S. Płocieniak, M. Kowaliński, P. Podgórski, D. Ścisłowski
folder Soft X-ray Polarimeter-Spectrometer SolpeX (oral)   pdf   
M. Kowaliński, M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, D. Ścisłowski, P. Podgórski
folder Bragg X-ray Spectroscopy of the Solar Corona (oral)  pdf   
Z. Szaforz, S. Płocieniak, J. Sylwester, J. Bąkała, M. Kowaliński, D. Ścisłowski, P. Podgórski, M. Siarkowski, B. Sylwester, M. Stęślicki, Z. Kordylewski

United Nations/United States of America Workshop on the International Space Weather Initiative: The Decade after the International Heliophysical Year 2007, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, United States of America, 31 July - 4 August, 2017
folder Geant4 simulations of STIX instrument response to the solar particle events and cosmic rays (poster)      
M. Stęślicki
folder Space Weather Activities in Poland (poster)      
M. Stęślicki

Second VarSITI General Symposium, Irkutsk, Russia 10 - 15 July 2017
folder SXR Solar Flares During Minimum of Solar Activity (oral)      
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, S. Gburek, P. Podgórski
folder Comparison of coronal and photospheric activity of a very quiet Sun (poster)      
S. Gburek, M. Gryciuk
folder The expected fluxes observed by STIX during deep minimum of solar activity (poster)      
M. Gryciuk, P. Podgórski, S. Gburek, T. Mrozek, M. Siarkowski, M. Stęślicki, J. Barylak, A. Barylak
folder Analysis of the differential emission measure evolution for solar flares observed by Resik (poster)      
A. Kepa, M. Gryciuk, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski

RHESSI 16th Workshop / MinXSS 1st Workshop, Boulder, CO, USA, 19 - 24 June 2017
folder X-ray Flux Sensor for the Focusing Optics X-ray Solar Imager - FOXSI (oral)      
M. Stęślicki

The First China-Europe Solar Physics Meeting, Kunming, China, 15 - 19 May 19, 2017            
folder SphinX, RHESSI, and Fermi Observations of Solar Flares (oral)      
T. Mrozek
folder Bragg Soft X-rays Spectrometers: Past and Future Missions (oral)      
M. Stęślicki
folder Bragg Soft X-rays Spectrometers: Past and Future Missions (poster)  pdf   
S. Kołomański, T. Mrozek, E. Chmielewska
folder Geant4 simulations of Solar-Orbiter STIX response to the solar X-ray radiation (poster)  pdf   
M. Stęślicki, J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek

7th Solar Orbiter Workshop: Exploring the solar environs
folder Spectra of flares in the range of ~6.7 keV Fe line emission to be observed by STIX (oral)   pdf   
J. Sylwester, B. Sylwester, T. Mrozek, A. Barylak, J. Barylak, K. Phyllips
folder Transmission STIX sub-collimators in energy range 4-150 keV by using Geant4 simulations (poster)   pdf   
A. Barylak, J. Barylak, T. Mrozek, M. Siarkowski
folder Simulation of Caliste-SO response (poster)   pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, O. Grimm, A. Howard, P. Podgórski, M. Stęślicki2016
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Obserwacje rozbłysków słonecznych z satelity Fermi   
M. Siarkowski; 19 XII 2016
folder Średniookresowe zmiany aktywności słonecznej   
M. Stęślicki; 5 XII 2016
folder Analiza rozbłysków gwiazdowych zarejestrowanych za pomocą teleskopu Kepler   
M. Gryciuk; 7 XI 2016
folder Methods for RHESSI orbital background subtraction   
M. Mrozek; 30 V 2016
folder Modelowanie spiętrzeń impulsów w przyrządzie SphinX   
P. Podgórski; 23 V 2016
folder Peculiarities noticed on the spectral records obtained by Diogeness spectrometer aboard Coronas-F   
J. Sylwester; 25 IV 2016
folder Symulacje efektu charge sharing w detektorze Caliste-SO   
J. Barylak; 18 IV 2016
folder Promieniowanie rentgenowskie i EUV obszarów aktywnych   
B. Sylwester; 11 IV 2016
folder Zastosowanie algorytmu ewolucji różnicowej do wyznaczania rozkładów różniczkowej miary emisji (DEM) cz. II   
A. Kępa; 4 IV 2016
folder Katalog plam słonecznych w Debreczynie   
S. Gburek; 14 III 2016
folder Projekt FOXSI
M. Siarkowski; 22 II 2016
folder Proba-3 mission: the ASPIICS coronagraph and the total solar irradiance monitor DARA   pdf   
M. Stęślicki; 18 I 2016

Sympozjum Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej do Spraw Podstawowych Badań Kosmicznych, 24 - 28 October 2016, Warszawa
folder Project «Interheliosonda» (oral)  
V.D. Kuznetsov, J. Sylwester
folder Project «XUV spektroskopia Słon?ca» (oral)  
S. Kuzin, J. Sylwester
folder Project «SOLPEX» (oral)  
S. Kuzin, J. Sylwester, M. Kowalin?ski
folder Project «Sorento» (oral)  
S. Bogachev, T. Mrozek
folder Project «Sorento» (oral)  
S. Bogachev, T. Mrozek

III Polsko-Rosyjska Szkoła dla Młodych Naukowców, 24 - 28 October 2016, Warszawa
folder Solar polarimetric observations: from visible light to x-rays (oral)  
M. Stęślicki
folder Imaging spectroscopy: Using X-ray Observations to Diagnose Solar Flares (oral)  
T. Mrozek

XIVth Hvar Astrophysical Colloquium, Solar and Solar-Terrestrial Physics: Now and in the Future 26 - 30 September 2016, Hvar, Croatia
folder Advanced determination of flare characteristics from X-ray lightcurves (oral)  
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, S. Gburek, P. Podgo?rski, A. K ?epa, B. Sylwester, T. Mrozek
folder Quasi-periodic pulsations of partially occulted flares (oral)  
Z?. Szaforz, M. Tomczak
folder (Un)observable structure of coronal X-ray sources (oral)  
S. Kolomanski, T, Mrozek, E. Chmielewska
folder Semi-authomated method for failed eruptions search in SDO database: methodology and first results (oral)  
T. Mrozek, D. Gronkiewicz, S. Kołomański, E. Chmielewska, M. Chruslinska
folder Periodicities in the X-ray emission from the solar corona: SphinX and SOXS observations (oral)  
M. Stęs?licki, A. Awasthi, J. Sylwester, B. Sylwester, R. Jain

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki, 16 - 21 September 2016, Wrocław
folder Program Space Situational Awareness Europejskiej Agencji Kosmicznej (oral)  pdf   
S. Gburek
folder SOLPEX (poster)  pdf   
J. Ba?kała and the Team of SRC
folder Interhelioprobe (poster)   pdf   
J. Bąkała and the Team of SRC

23rd National Solar Physics Meeting, 30 May - 3 June 2016, Liptovský Mikuláš, Slovakia
folder Conceptual outline of charged particle monitor for ChemiX solar X-ray spectrophotometer for the Interhelio-Probe interplanetary mission (oral)  pdf   
O. V. Dudnik, E. V. Kurbatov, J. Sylwester, M. Kowaliński, J. Ba?kała, M. Siarkowski
folder Combined study of radiation belts by the satellite particle telescope STEP-F and solar soft X-ray photometer SphinX during recent deep minimum of solar activity (oral)  pdf   
O. V. Dudnik, J. Sylwester, P. Podgo?rski
folder Analy?za erupc?ny?ch c?iarovy?ch spektier v RTG oblasti zi?skany?ch druz?icou SMM (oral)
A. Zemanova?, E. Dzifc?a?kova?, J. Sylwester, Z?. Szaforz, M. Ste?s?licki, B. Sylwester

XVI Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii, 16 - 17 maja 2016 r., Warszawa
folder FOXSI: the new generation solar X-ray telescope (poster)  pdf   
J. Sylwester, S. Gburek, M. Kowaliński, S. Christe, A. Shih, B. Dennis, S. Krucker

Udział Polski w europejskim programie SSA (Space Situational Awareness), 6 kwietnia 2016 r., Poznań
folder Nowy instrument do monitorowania promieniowania rentgenowskiego Słońca (oral)  
S. Gburek
folder FOXSI - nowa jakość w obserwacjach rentgenowskich Słońca (oral)  
T. Mrozek
folder STIX - Obrazujący spektrometr rentgenowski (oral)  
M. Kowaliński
folder Proba-3 mission and the ASPIICS coronagraph (oral)  
M. Stęślicki

Wykład popularnonaukowy organizowany przez Radę Doktorantów Polskiej Akademii Nauk (PAN) z cyklu „PANel Wiedzy”, 17 III 2016 r., Wrocław
folder Wpływ temperatury na działanie aparatury kosmicznej (oral)  online   
U. Kaszubkiewicz2015
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Analiza krzywych blasku uzyskanych za pomocą spektrofotometru SphinX   pdf   
Gryciuk M.; 7 XII 2015
folder Świeże spojrzenie na widma SMM BCS    pdf   
Sylwester J.; 1 VI 2015
folder Efekty instrumentalne w detektorach promieniowania rentgenowskiego i ich wpływ na dane pomiarowe
Barylak J.; 25 V 2015
folder Obfitości pierwiastków w koronie słonecznej  pdf   
Sylwester B.; 4 V 2015
folder Zastosowanie adaptacyjnego algorytmu ewolucji różnicowej do wyznaczania rozkładów różniczkowej miary emisji (DEM)pdf   
Kępa A.; 20 IV 2015
folder Impact of solar activity on Earth energetic particle environment  pdf   
Gburek S.; 13 IV 2015
folder Quasi periodyczne pulsacje rozbłysków słonecznych - jednoczesne obserwacje w różnych długościach fali
Szaforz Ż.; 30 III 2015
folder Gwiezdne cykle aktywności  pdf   
Stęślicki M.; 23 III 2015
folder Rozkłady temperatury i gęstości w koronie w okresie minimum aktywności, część II  pdf   
Siarkowski M.; 2 III 2015
folder Analiza dwóch wybranych mikro-rozbłysków obserwowanych za pomocą przyrządu SphinX  pdf   
Gryciuk M.; 26 I 2015


Journal Club, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder The Van Allen radiation belts. Barrier for ultrarelativistic electrons
Szaforz Ż.; 14 I 2015

Izerski Park Ciemnego Nieba
folder Wyprawa na kometę   pdf   
Mrozek T.
folder O wspo?łpracy astronomo?w z Towarzystwem Izerskim   pdf   
T. Mrozek, S. Kołoman?ski
folder Z wizyta? u Plutona. W poszukiwaniu nowych horyzonto?w.   pdf   
T. Mrozek
folder Supermasywne czarne dziury   pdf   
T. Mrozek

Progress on EUV & X-ray spectroscopy and imaging II, 17-19 November 2015, Wrocław
folder Simulation of energetic particle interactions with SphinX PIN detectors using Geant4 platform (oral)   pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, M. Ste?s?licki, P. Podgo?rski
folder Mechanical solutions for two advanced solar Bragg-reflection instruments: SolpeX and ChemiX (oral)  pdf   
J. Ba?kała, J. Sylwester, M.Siarkowski, Z?. Szaforz, M. Kowalin?ski, Z. Kordylewski, U. Kaszubkiewicz, S. Shestov, O.V. Dudnik
folder Plasma diagnostics in two kinematic classes of CMEs observed by SDO/AIA (oral)  pdf   
E. Chmielewska, M. Tomczak, T. Mrozek, S. Kołomański
folder Operational features of Background Particle Monitor, a vital part of the solar X-ray spectrophotometer ChemiX (oral, invited)
O.V. Dudnik, E.V. Kurbatov, M. Kowaliński, M. Siarkowski, P. Podgórski, J. Sylwester
folder New perspectives to study the splitting of drift shells at the outer magnetosphere by using STEP-F and SphinX instruments on board the CORONAS-Photon satellite (oral, invited)
O.V. Dudnik, P. Podgórski, J. Sylwester
folder Coronal and photospheric signatures of solar activity during very quiet period (oral)  pdf   
S. Gburek
folder Advanced determinations of flare plasma characteristics from X-ray lightcurves (oral)  pdf   
M. Gryciuk
folder Mechanical design of the Rotational Drum Spectrometer for the SolpeX (oral)  pdf   
J. A. Hernandez, Ż. Szaforz, S. Płocieniak, M. Ste?s?licki, D. S?cisłowski, P. Podgo?rski
folder Thermal Simulations of Solpex Instrument (oral)  pdf   
U. Kaszubkiewicz
folder Multitemperature analysis of solar flare observed on 2003 March 29 (oral)  pdf   
A. Kępa, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski, T. Mrozek and M. Gryciuk
folder AstroIzery  pdf   
T. Mrozek
folder New method for RHESSI orbital background subtraction (oral)  pdf   
T. Mrozek, H. Netzel
folder The laboratory X-ray characterization of a Bent Crystals (oral)  pdf   
S. Płocieniak
folder ChemiX's present status (oral)  pdf   
M. Siarkowski, J. Sylwester, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, Z. Kordylewski, S. Płocieniak, P. Podgórski, B. Sylwester, W. Trzebiński, O. V. Dudnik, E. V. Kurbatov, S. Kuzin, V. D. Kuznetsov, K. J. H. Phillips and I. V. Zimovets
folder Proba-3 mission and the ASPIICS coronagraph (oral)   pdf   
M. Stęślicki
folder Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)  pdf   
M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, D. Ścisłowski, M. Kowaliński, J. Hernandez, S.V. Kuzin, S. Shestov
folder Spectral signatures of the impulsive energy release in SMM BCS spectra (oral)  pdf   
B. Sylwester, J. Sylwester, K.J.H. Phillips, A. Kępa, Ż. Szaforz
folder Resolving physical line profiles from Bragg X-ray spectra using Withbroe-Sylwester deconvolution (oral)  pdf   
J. Sylwester, Ż. Szaforz, M. Stęślicki, B. Sylwester, K. Phillips
folder Theoretical modeling of crystal properties (oral)  pdf   
Ż. Szaforz

PLASMA 2015 - International Conference on Research and Applications of Plasmas, 7-11 September 2015, Warszawa
folder Solar flare plasma (oral, invited)  pdf   
J. Sylwester

15th Ukrainian Conference on Space Research, 24-28 August, 2015, Odesa (Ukraine)
folder Splitting of the outer radiation belt during weak geomagnetic storms observed by STEP-F and SphinX instruments on board of CORONAS-Photon satellite (oral)
O.V. Dudnik, J. Sylwester, P. Podgórski
folder Background Particle Monitor - a part of the solar X-ray spectrophotometer ChemiX: principles of the operation and construction (oral)
O.V. Dudnik, E.V. Kurbatov, J. Sylwester, M. Siarkowski, P. Podgórski, M. Kowaliński
folder The electrical ground support equipment for Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX) (oral  pdf   
M. Kowaliński, D. Ścisłowski, P. Podgórski
folder Analysis of high-temperature solar flare plasma (oral)  pdf   
B. Sylwester, J. Sylwester, K.J.H. Phillips, A. Ke?pa, T. Mrozek
folder Present status of research at the Wrocław Solar Physics Division of Space Research Centre PAS (oral)  pdf   
J. Sylwester

SPIE Optical Engineering + Applications, 9-13 August 2015, San Diego (United States)
folder The Bragg solar X-ray spectrometer SolpeX (oral)  pdf   
D. Ścisłowski, J. Sylwester, M. Stęślicki, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, P. Podgórski, W. Trzebiński, J. Hernandez, J. Barylak, A. Barylak, S. Kuzin

IAU XXIXth GENERAL ASSEMBLY, 3-14 August 2015, Honolulu (United States)
folder Thermal characteristics of a B8.3 flare observed on July 04, 2009 (poster)
A. Awasthi, B. Sylwester, J. Sylwester, R. Jain
folder Geant4 simulations of STIX Caliste-SO detector’s response to solar X-ray radiation (poster)  pdf   
J. Barylak, A. Barylak, T. Mrozek, M. Ste?s?licki, P. Podgo?rski, H. Netzel
folder Statistical analysis of tiny SXR flares observed by SphinX (oral)  pdf   
M. Gryciuk, M. Siarkowski, J. Sylwester, A. Kępa, S. Gburek, T. Mrozek, P. Podgórski
folder Multitemperature analysis of solar flare observed on 2003 March 29 (poster)  pdf   
A. Kępa, B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski, T. Mrozek, M. Gryciuk
folder Night sky photometry with amateur-grade digital cameras (oral)  pdf   
T. Mrozek, D. Gronkiewicz, S. Kolomański, M. Stęślicki
folder Fine structure of solar flare X-ray loop top sources (oral)  pdf   
T. Mrozek, S.Kołomański
folder Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)  pdf   
M. Stęślicki, J. Sylwester, S. Płocieniak, J. Bąkała, Ż. Szaforz, D. Ścisłowski, M. Kowaliński, J. Hernandez, S. Kuzin, S. Shestov
folder Analysis of selected solar flares soft X-ray spectra from Diogeness observations (poster)  pdf   
M. Stęślicki, J. Sylwester, B. Sylwester, Ż. Szaforz, Z. Kordylewski, S. Płocieniak, M. Siarkowski, K.J.H. Phillips
folder High-temperature solar flare plasma behaviour from crystal spectrometer observations (oral)  pdf   
B. Sylwester, J. Sylwester, K.J.H. Phillips, A. Kępa, T. Mrozek
folder Solar X-ray Spectra from 0.3 A.U. The ChemiX Bragg spectrometer on the Interhelioprobe (oral)  pdf   
J. Sylwester, M. Siarkowski, J. Bąkała, Ż. Szaforz, M. Kowaliński, M. Stęślicki, B. Sylwester, Z. Kordylweski, O. Dudnik, V. Kuznetsov, V. Polansky, S. Kuzin, K.J.H Phillips

Non-Equilibrium Processes in the Solar Corona and their Connection to the Solar Wind (Team Meeting III), 3-5 June 2015, Bern (Switzerland)
folder Progress on SMM/BCS spectra analysis (oral)  pdf   
J. Sylwester, B. Sylwester, A. Kepa, Z. Szaforz, K. J.H. Phillips
folder Review of Level2 RESIK spectra (oral)  pdf   
Sylwester B.

VIII Posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Grupy Wykonawczej w dziedzinie podstawowych badań kosmicznych, 25-28 May 2015, Moskwa (Rosja)
folder Report 4.1 InterHelioZond IZMIRAN RAS – SRC Solar Phys. Division Wroclaw November 2013 – May 2015 (oral)  pdf   
V.D. Kuznetsov, J. Sylwester
folder Report 4.2 RESIK SPIRIT SPHINX TESIS FIAN– SRC Solar Phys. Division Wroclaw November 2013 – May 2015 (oral)  pdf   
S. Kuzin, J. Sylwester
folder Report 4.4 SolpeX within KORTES - ISS FIAN– SRC Solar Phys. Division Wroclaw November 2013 – May 2015 (oral)  pdf   
J. Sylwester, M. Steslicki, S. Kuzin, S. Shestov
folder RESIK & SphinX on CORONAS spacecraft (oral)  pdf   
J. Sylwester, V. Kuznetsov, S. Kuzin

XXXVI-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 24 -31 May 2015, Wilga
folder Simulation of signal induction in the Caliste-SO detector (oral)
J. Barylak
folder Thermal Analysis and Simulation of ChemiX Instrument (oral)
U. Kaszubkiewicz

Astrofizyka cząstek W Polsce, 11-13 May 2015, Warszawa
folder Spectrometer/Telescope Project for Imaging X-Rays (STIX) On-Board the Solar Orbiter (oral)
M. Ste?s?licki, T. Mrozek, M. Kowalin?ski, P. Podgo?rski, D. S?cisłowski, J. Barylak, A. Barylak, J. Sylwester, and STIX Team

eHeroes 3rd Annual meeting, 7-9th of January 2015, Leuven (Belgium)
folder Near-Earth Particle Environment as Observed by CORONAS-F, CORONAS-PHOTON and PROBA2 Satellites (oral)  pdf   
Gburek S.
folder RESIK solar X-ray flare element abundances on a non-isothermal assumption  pdf   
Sylwester J. (oral)2014
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder STIX — teleskop rentgenowski na pokładzie sondy Solar Orbiter
Podgórski P.; 6 X 2014
folder Plazma wielotemperaturowa interpretowana w przybliżeniu izotermicznym: wpływ na wyznaczanie obfitości pierwiastków
Sylwester J.; 26 V 2014
folder Symulacje rozbłysków słonecznych w GEANT4
Barylak J., Barylak A., Mrozek T.; 19 V 2014
folder Wyznaczanie absolutnych obfitości plazmy rozbłysków słonecznych — c.d.
Sylwester B.; 5 V 2014
folder Dynamika chromosfery z obserwacji położeń źródeł HXR
Mrozek T.; 14 IV 2014
folder Wspólne obserwacje XRS/Messenger i SphinX
Kępa A.; 7 IV 2014
folder Obserwacje XRT w trakcie misji SpinX
Gburek S.; 17 III 2014
folder Quasi-periodyczne pulsacje rozbłysków zabrzegowych
Szaforz Ż.; 10 III 2014
folder Rentgenowskie polarymetryczne obserwacje Słońca
Stęślicki, M.; 3 III 2014
folder Rozkłady temperatury i gęstości w koronie w okresie minimum aktywności
Siarkowski, M.; 20 I 2014


Journal Club, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Superflares. New study
Gryciuk M.; 17.12.2014
folder ChemiX — a closer look at the Solar Corona
Szaforz Ż.; 15.05.2014
folder Superflares. Can it happen on the Sun?
Gryciuk M.; 10.04.2014
folder "LEM" in Space
Gryciuk M.; 14.01.2014


Izerski Park Ciemnego Nieba
folder Izerski Park Ciemnego Nieba 04.11.2009-03.1.2014 czyli 200% normy
Mrozek T.
folder IPCN - jak połączyć astronomię z przyrodą?
Mrozek T.
folder Pomiary jasności tła nocnego nieba z wykorzystaniem aparatu cyfrowego.
Mrozek T.
folder Lekcje w Uniwersytecie Izerskim
Mrozek T., Kołomański S.
folder Światło i ciemność
Mrozek T.
folder Góry Izerskie - Wszechświat w pigułce
Mrozek T.


Polarimetry: From the Sun to Stars and Stellar Environments,IAU Symposium 305, 30 November - 5 December 2014, Punta Leona, Costa Rica
folder SolpeX: the soft X?ray flare polarimeter for ISS (oral)  pdf   
Sylwester J., Płocieniak S., Bąkała J., Szaforz Ż., Kuzin S., Stęślicki M., Kowaliński M., Shestov S.


2st EPIC meeting at MPS, 23 - 26 Nov 2014, Max Planck Institute for Solar System Research Justus-von-Liebig-Weg 3 37077 Göttingen/EPIC (Germany)
folder Polish contribution to EPIC: European participation in the Solar-C mission (oral)  
Gburek S.


Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro, 13–14 November 2014, Warszawa
folder Polskie Obserwacje Słońca w Promieniach X - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (poster)  
Gburek S., Sylwester J., Siarkowski M., Sylwester B., Kowaliński M., Bąkała J., Kordylewski Z., Kępa A., Podgórski P., Płocieniak S., Trzebiński W.
folder Spektrofotometr rentgenowski SphinX-NG na wspólnym polsko-amerykańskim nanosatelicie (poster)  pdf   
Kowalin?ski M., Sylwester J., Ba?kała J., Podgo?rski P., Gatsonis N., Rudawy P.


XXVI Winter School of Astrophysics– Bayesian Astrophysics, 3 – 14 November 2014, La Laguna, Tenerife (Spain)
folder Catalogue of solar flares observed by SphinX (oral)  pdf
Gryciuk M., Siarkowski M., Sylwester J.


XIPE M4 meeting, 3 – 6 November 2014, Roma (Italy)
folder Polish contribution for XIPE (oral)  
Gburek S., Kowaliński M.


Non-Equilibrium Processes in the Solar Corona and their Connection to the Solar Wind, 13-16 October, 2014, Bern (Szwajcaria)
folder Unusual patterns of line intensities seen on RESIK soft X-ray flare spectra (oral)  pdf
Sylwester B., Sylwester J., Ke?pa A., Phillips K.J.H., Dzifcakova E.
folder SMM BCS revitalized: High resolution spectra evolution for a number of impulsive flares (oral)  pdf   
Sylwester J., Sylwester B., Kepa A., Szaforz Ż.


1st EPIC meeting at MPS, 30 Sep - 3 Oct 2014, Max Planck Institute for Solar System Research Justus-von-Liebig-Weg 3 37077 Göttingen/EPIC (Germany)
folder Solar Photometer in X-rays – SphinX for SOLAR-C project (poster)  
Gburek S., Podgórski P.


Physics of the Solar Atmosphere - XIIIth Hvar Astrophysical Colloquium, 22 - 26 September 2014, Hvar, Croatia
folder Tiny flares properties based on SphinX observations (oral)  pdf
Gryciuk M., Siarkowski M., Mrozek T., Ke?pa A., Sylwester J.
folder Quasi periodic pulsations in partially occulted flares (oral)  
Szaforz Ż., Tomczak M.


XIX Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 8-12 September 2014, Wojanów, Poland
folder Soft X-ray Solar polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)  
Stęślicki M., Sylwester J., Siarkowski M., Kowaliński M., Szaforz Z., Shestov S.
folder CubeSat Imaging X-ray Solar Spectrometer - CubIXSS (poster)  
Stęślicki M., Mrozek T., Gburek S., Kowaliński M., Trzebiński W., Caspi A., Shih A.


The 40th COSPAR Scientific Assembly, 2–10 August 2014, Moscow (Russia)
folder SphinX catalogue of small flares and brightenings (oral)  pdf   
Gryciuk M., Siarkowski M., Kępa A., Gbure S., Mrozek T., Sylwester J.
folder Chromospheric dynamics from RHESSI and RESIK data (oral)
Mrozek T., Kołomański S., Sylwester B., Kępa A., Sylwester J., Gryciuk M., Stęślicki M., Szaforz Ż., Gburek S., Siarkowski M.
folder KORTES experiment – EUV & SXR imaging&spectroscopy of the solar corona aboard International Space Station (oral)  pdf   
Shestov S., Kuzin S., Pertsov A., Reva A., Vishnyakov E., Stęślicki M., Sylwester J., Siarkowski M., Podgórski P., Kowaliński M., Bąkała J.
folder Analysis of selected microflares observed by SphinX over the last minimum of solar activity (oral)  pdf   
Siarkowski M., Sylwester B., Sylwester J., Gryciuk M.
folder Transient flows of the solar wind associated with small-scale solar activity in solar minimum  (oral)  
Slemzin V., Kuzin S., Gburek S., Shugay Yu., Veselovsky I., Goryaev F., Kirichenko A., Ulyanov A.
folder Diogeness observations of the X-ray spectra of the impulsive phase of Solar flares (oral)
Stęślicki M., Kordylewski Z., Płocieniak S., Trzebiński W., Sylwester J., Sylwester B., Szaforz Ż., Gburek S., Mrozek T., Farnik F.
folder Anomalous intensities of lines observed in RESIK soft X-ray flare spectra (oral)  pdf   
Sylwester B., Sylwester J., Mrozek T., Kępa A., Phillips K.J.H.,
folder ChemiX: a new generation bent crystal spectrometer for Interhelioprobe mission to the Sun (oral)
Sylwester J., Kuznetsov V., Zimovets I., Bąkała J., Siarkowski M., Szaforz Ż., Kowaliński M., Trzebiński W.
folder Soft X-ray spectra of strong flares seen by Bragg flat crystal spectrometer aboard Coronas-F (poster)   pdf   
Sylwester B., Sylwester J., Kordylewski Z., Siarkowski M., Płocieniak S., Stęślicki M., Phillips K.J.H., Farnik F.
folder Common observations of solar X-rays from SPHINX/CORONAS-PHOTON and XRS/MESSENGER (poster)  pdf   
Kępa A., Gryciuk M., Siarkowski M., Sylwester B., Sylwester J., Mrozek T., Gronkiewicz D.,  Phillips K.J.H.


7th International Conference on New Developments In Photodetection, 30 Jun - 4 Jul 2014 Tours (France)
folder Detection of X-ray radiation in ~1- 30 keV energy passband with the use of selected CCD detectors (poster)  
Gburek S., Płocieniak S., Kowaliński M., Trzebiński W., Pertsov A., Kuzin S., Sylwester J.


Solar and Stellar Flares Observations, Simulations and Synergies, 23 - 27 June 2014, Prague (Czech Republic)
folder Interpretation of soft X-ray spectra obtained using common Czech-Polish spectrometer Diogeness (oral)  pdf   
Sylwester J., Farnik F., Ste?s?licki M., Szaforz Ż., Siarkowski M., Sylwester B.
folder Are there abundance differences between flares? (oral)  pdf   
Sylwester B., Phillips K.J.H., Sylwester J., Kepa A., Mrozek T.
folder SphinX observations of tiny flares during extremly low solar activity (poster)
Gryciuk M., Siarkowski M., Kępa A., Sylwester J.
folder EUV spectra of large solar flares observed by the SPIRIT spectroheliograph (poster)
Shestov S., Kuzin S, Pertsov A., Reva A., Vishnyakov E., Stęślicki M., Sylwester J., Siarkowski M., Podgórski P., Kowaliński M., Bąkała J.


XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 26 May - 01 June 2014, Wilga (Poland)
folder Geant4 simulations of detector response matrix for Caliste-SO (oral)
Barylak, J., Barylak, A, Podgórski, P., Mrozek, T.
folder Spacecraft Instrument Interface Simulator and its applications for the STIX telescope tests (oral)
Ścisłowski D., Kowaliński M.


13th RHESSI Workshop, 1 - 4 April 2014, Windisch (Switzerland)
folder How to form and feed a flare coronal source? (oral)  pdf   
Kołoman?ski S., Mrozek T.
folder HXR footpoint sources and chromospheric dynamics from RHESSI data (oral)  pdf   
 Mrozek T., Kołoman?ski S., Sylwester B., Ke?pa A., Sylwester J., Gburek S., Siarkowski M., Gryciuk M., Ste?s?licki M.
folder Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX (oral)  pdf   
Ste?s?licki M., Sylwester J., Siarkowski M., Kowalin?ski M., Szaforz Ż, Shestov S.
folder ChemiX – the soft X-ray Bragg spectrometer under development for the Interhelioprobe Mission (oral)  pdf   pptx
Sylwester J., Siarkowski M., Szaforz Ż. , Bąkała J., Dudnik O., Kuznetsov V.D., Zimovets I.V., Kuzin S. and the Team of SRC PAS in Wrocław, Poland
folder Evolutionary pattern of DEM variations in flare(s) (oral)  pdf   pptx
Sylwester B., Sylwester J., Kępa A., Mrozek T., Phillips K.J.H., Kuznetsov V.D.


STIX Consortium Meeting, 25 - 27 March 2014, Prague (Czech Republic)
folder STIX & Geant4 (oral)  
Barylak, J., Barylak, A.
folder Solar Orbiter - Spacecraft Instrument Interface Simulator (oral)  pdf   
Ścisłowski, D.; Kowaliński, M.; Podgórski P.


eHeroes Second Annual Meeting, 10 - 12 March 2014, Davos (Switzerland)
folder Determination of elemental abundances from X-ray spectra in the multitemperature approach (oral)  pdf   pptx
Sylwester B., Sylwester J., Kępa A., Phillips K.J.H., Kuznetsov V.D.
folder RESIK measurements of particle background radiation & non-solar emission (oral)  pdf   pptx
Sylwester J., Trzebiński W., Kowalinski M., Bąkała J., Kordylewski Z., Barylak J., Gburek S.


Rada naukowa CBK, 26 February 2014, Warszawa
folder Wrocław Solar Physics Division report for 2013 (oral)  pdf   pptx
Sylwester J.2013
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Charakterystyka własności termicznych rozbłysków słonecznych obserwowanych w zakresie promieniowania X
Gryciuk M.; 28 X 2013
folder Co nowego w rozbłyskach słonecznych?
Sylwester B.; 3 VI 2013
folder Dostęp do danych i kierunki dalszej analizy obserwacji wykonanych za pomocą przyrządu RESIK
Sylwester J.; 20 V 2013
folder Zmiany rozmiarów źródeł szczytowych obserwowane przez RHESSI
Mrozek T.; 29 IV 2013
folder Wstępna analiza obszaru aktywnego NOAA 11015
Kępa A.; 22 IV 2013
folder Obserwacje XRT w okresie niskiej aktywności Słońca
Gburek S.; 15 IV 2013
folder Badanie quasi-okresowości twardego promieniowania rentgenowskiego rozbłysków słonecznych
Szaforz Ż.; 08 IV 2013
folder Analiza mikrorozbłysków rejestrowanych przez SphinXa podczas minimum 2009 roku
Siarkowski M.; 11 III 2013


The sun: active and quiet - 2013, International Moscow Workshop on Solar Physics, 16-20 December 2013, Moscow (Russia)
folder SphinX and XRT observations of active regions (oral, invited)
Gburek S.
folder Investigation of plasma velocity field in solar flare footpoints from RHESSI observations (oral)  pdf
Mrozek T.; Kołoman?ski S.; Sylwester B,; Ke?pa A.; Sylwester J.; Gburek S.; Siarkowski M.; Gryciuk M.; Ste?s?licki M.
folder KORTES experiment – EUV and SXR imaging and spectroscopy of the solar corona aboard ISS (oral)
Shestov, S.; Kuzin, S.; Pertsov, A.; Reva, A.; Vishnyakov, E.; Stęślicki, M., Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Podgórski, P.; Kowaliński, M.; Bąkała, J.
folder Software and hardware simulations of the optical channel and the detectors for STIX instrument on-board Solar Orbiter (oral)  pdf
Ste?s?licki M.; Mrozek T.;,Podgo?rski P.; S?cisłowski D.; Kowalin?ski M.; Barylak J.; Barylak A.; Netzel H.


Non-Equilibrium Processes in the Solar Corona and their Connection to the Solar Wind - ISSI Team 276 - Meeting 1, 2-4 December 2013, Bern (Switzerland)
folder RESIK soft X-ray spectra - status of database (oral)  pdf
Sylwester B.; Sylwester J.; Kępa, A.
folder ChemiX- the Bragg crystal spectrometer for the Interhelioprobe mission to the Sun (oral)  pdf
Sylwester J.; Sylwester B.; Szaforz Ż.


VIII spotkanie Polsko-Rosyjskiej Grupy Roboczej do spraw podstawowych badań kosmicznych (PR WGR3, 20-22 October 2013, Wrocław
folder Interheliosonda (oral)
Sylwester, J.; Kuznetsov, V.D.
folder XUV spektroskopia Słońca (oral)
Sylwester, J.; Kuzin, S.V.
folder „SORENTO” (oral)
Bogachev, S.A.; Mrozek, T.


Kanzelho?he Colloquium 2013, 8-10 October 2013, Kanzelho?he (Austria)
folder Columbus Flare (oral)
Mrozek, T.
folder Soft X-ray emission during the deep solar minimum of 2009 observed by SphinX (oral)  pdf
Stęślicki M.; Gburek S.; Sylwester J.; Sylwester B.; Siarkowski M.; Gryciuk M.; Mrozek T.


XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 11-14 September 2013, Warszawa
folder Aktywność Słońca w okresie ostatniego głębokiego minimum (oral)
Sylwester, J.
folder Pozorne orbity planet (wykład na podstawie notatek prof. A. Opolskiego) (oral)
Mrozek, T.
folder Testing the Model of Oscillating Magnetic Traps (poster)
Szaforz, Z.; Tomczak, M.


13th Ukrainian Conference on space research, 2 -6 September 2013, Yevpatoria, Crimea, Ukraine
folder The high energy charge particle detector module in the ChemiX instrument aboard Interhelioprobe mission: the goals, concept and design (oral)  
Dudnik, O.V.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Kowalinski, M.; Kurbatov, E.V.; Titov, K.G.


3rd Conference on Micro-Pattern Gaseous Detectors, 1-4 July 2013, Zaragoza (Spain)
folder Solar space?born instruments and detectors for X?ray observations of the solar corona (poster)
Gburek, S.
folder Operation principles and requirements for electronics – detector system in solar X?ray instruments (poster)
Podgórski, P.


CESRA Workshop 2013, 24 - 29 June 2013, Prague (Czech Republic)
folder Testing the model of oscillating magnetic traps (poster)
Szaforz, Ż.; Tomczak, M.


9th Patras Workshop on Axions, WIMPs and WISPs, 24 - 28 June 2013, Mainz (Germany)
folder Comparison of SphinX and XRT instruments observations during very low solar activity (oral)  pdf
Gburek, S.


Space Climate 5 symposium, 15-19 June, 2013, Oulu (Finland)
folder Energetic particle activity in separate magnetospheric polar regions as well as the SAA as determined from X-rays detectors in RESIK spectrophotometer aboard Coronas-F (poster)  pdf
Kowalinski, M.; Sylwester, J.; Gburek, S.; Podgo?rski, P.; Lisin, D.


Konferencja dotycząca Misji Interheliozond Probe - ChemiX, 5-8 June 2013, Moscow (Russia)
folder ChemiX - The Bragg spectrometer for studies of chemical composition of the solar corona (oral)
Sylwester, J.
folder Constraints in crystal selection task for ChemiX (oral)
Szaforz, Ż.


XVI Consultations on Solar Physics, 22-25 May 2013, Wrocław (Polska)
folder Flaring activity during very deep minimum of solar activity in 2009 (oral)
Gryciuk, M.; Siarkowski, M.; Ke?pa, A.; Sylwester, J.
folder An overview of XRT images during very low solar activity (oral)
Gburek, S.
folder Temperature structure of the quiet corona during deep solar minimum (oral)
Siarkowski, M.; Sylwester, B.; Sylwester, J.; Gburek, S.; Gryciuk, M.; Szaforz, Ż
folder Common observations of solar X-rays from SphinX/CORONAS—PHOTON and XRS/MESSENGER (oral)
Ke?pa, A.; Siarkowski, M.; Sylwester, J.; Sylwester, B.; Gryciuk, M.
folder RESIK spectral atlas for flares: data access and use (oral)
Sylwester, J.; Sylwester, B.; Ke?pa, A.
folder Flare abundances/DEM study based on analysis of RESIK spectra (oral)
Sylwester, B.; Sylwester, J.; Ke?pa, A.; Mrozek, T.; Phillips, K.J.H.
folder Testing the Model of Oscillating Magnetic Traps (oral)
Szaforz, Ż.; Tomczak, M.
folder Design of ChemiX instrument (oral)
Szaforz, Ż.; Siarkowski, M.; Sylwester, J.; Ba?kała, J.; Kordylewski, Z.; Kowalin?ski, M.; Mrozek, T.; Kuznetsov, V.D.
folder Possible stereoscopic Hard X-ray observations with STIX and SORENTO instruments (oral)
Mrozek, T.
folder Coronal sources in AIA/SDO observations (oral)
Kołoman?ski, S.; Mrozek, T.
folder Soft X-ray polarimeter-spectrometer SOLPEX for the Russian module of the ISS (oral)
Ste?s?licki, M.; Sylwester, J. ; Siarkowski, M.; Kuzin, S.; Kowalin?ski, M.; Podgo?rski, P.; Ba?kała, J.
folder A Novel Concept of Imaging Spectrometer (oral)
Płocieniak, S.


STIX FSW Technical Kick-Off Meeting, 5-7 May 2013, Praha (Czech Republic)
folder EGSE-Status (oral)
Kowaliński, M.
folder Detector Simulator System (DSS) Status (oral)
Ścisłowski, D.


I Ogólnopolska konferencja na temat zanieczyszczenia świetlnego "Przejdź na ciemną stronę nocy", 26 April 2013, Warszawa
folder Izerski Park Ciemnego Nieba i nie tylko pdf
Mrozek, T.


XI Conference on high energy physics, nuclear physics and accelerators, 11-15 March 2013, Kharkiv (Ukraine)
folder Small-sized detector module for monitoring of particle fluxes in the interplanetary space (oral)  
Kurbatov,E.V.; Dudnik, O.V.; Titov, K.G.; Prieto, M.; Sanchez, S.; Sylwester, J.; Gburek, S.; Podgórski, P.
folder Digital signal processing unit for a breadboard model of the satellite registrator of charge particles (oral)  
Titov, K.G.; Prieto, M.; Dudnik, O.V.; Kurbatov, E.V.; Sanchez, S.; Sylwester, J.; Gburek, S.; Podgórski, P.


Astrofizyka Cząstek w Polsce, 3-6 marca 2013, Kraków
folder Badania wysokoenergetycznych cząstek pochodzących ze Słońca (poster)  pdf
Stęślicki, M.; Mrozek, T.


Horizon 2020 Workshops on Space Research and Technology Development - Space Science and Exploration, 8-19 February 2013, Madrid (Spain)
folder Contribution to panel discussion Heliophysics (oral)  pdf
Sylwester, J.


eHeroes First Annual meeting, 5-7 February 2013, Leuven (Belgium)
folder Diogeness Bragg crystal scanning spectrometer onboard CORONAS-F: the database and early results (oral)  
Sylwester, J.
folder Science with SphinX and RESIK X-ray solar spectrometers within a framework of eHEROES programe. (oral)  
Gburek, S.; Sylwester, J.; Sylwester, B.; Siarkowski, M.; Kępa, A.; Kowaliński, M.; Płocieniak, S.; Gryciuk, M.; Podgórski, P.; Bąkała, J.; Kordylewski, Z.; Trzebiński, W.2012
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Katalog zjawisk SphinX
Gryciuk M.; 10 XII 2012
folder Braggowski spektro-polarymetr rentgenowski SolPEX
Sylwester J.; 19 XI 2012
folder Zmienność emisji rentgenowskiej Słońca w okresach szczególnie niskiej aktywności z obserwacji SphinX’a
Sylwester B.; 12 XI 2012
folder Wstępne porównanie obserwacji SphinX i GOES
Gburek S.; 29 X 2012
folder Zatrzymane erupcje i przyspieszanie elektronów - obserwacje w zakresie EUV i HXR
Mrozek T.; 22 X 2012
folder Wzrost emisji EUV na fazie zaniku rozbłysku
Kępa A.; 15 X 2012
folder Ewolucja i rozkłady przestrzenne emisji rentgenowskiej w rozbłyskach
Siarkowski M.; 16 IV 2012
folder Samoorganizujące układy ze stanem krytycznym (Self-Organized Criticality, SOC)
Gryciuk M.; 9 I 2012


Progress on EUV & X-ray spectroscopy and imaging, 20 - 22 November 2012, Wrocław
folder SolPEX: Bragg-crystal rotating spectro-polarimeter for the Russian module of the ISS (oral)  
Sylwester, J.; Bąkała, J.; Płocieniak, S.; Siarkowski, M.; Kuzin, S.; Phillips, K.J.H.; Kowaliński, M.; Podgórski, P.; Szaforz, Z.; Shestov, S.
folder Comparison of SphinX and GOES solar X-ray observations (oral)  
S. Gburek, T. Mrozek, M. Siarkowski, J. Sylwester, B. Sylwester, M. Gryciuk, A. Kępa
folder Multitemperature solar plasma diagnostics from RESIK spectra (oral)  
B. Sylwester, A. Kepa, K.J.H.Phillips, J. Sylwester
folder Multitemperature analysis of solar quiet emission based on SphinX data (oral)  
B. Sylwester, J. Sylwester, M. Siarkowski, S. Gburek, K.J.H.Phillips
folder RESIK entire database content and examples of some serendipitous measurements (oral)  
J. Sylwester, M. Kowalinski, M. Siarkowski, A. Kępa, Z. Kordylewski, J. Bąkała, B. Sylwester, S. Gburek
folder Is the Sun a typical solar-like star? (oral)  
M. Stęślicki
folder Design of crystal-detector assemblies for ChemiX spectrometer aboard Interhelioprobe (oral)  
Ż. Szaforz, M. Siarkowski, S. Płocieniak, J. Sylwester
folder Small flares during the 2009 solar minimum (oral)  
M. Siarkowski, M. Gryciuk, B. Sylwester, J. Sylwester, S. Gburek
folder RHESSI and SphinX common observations of solar flares (oral)  
Mrozek, T., Gburek, S., Siarkowski, M., Sylwester, B., Sylwester, J., Kępa, A., Gryciuk, M.
folder Simulation of energetic particle interactions with SphinX PIN detectors using Geant4 platform (oral)  
J. Barylak, A. Barylak, P. Podgórski, S. Gburek
folder Radiation belts of the Earth: overview, methods of investigations, recent observations on the CORONAS-Photon spacecraft (oral)  
O.V. Dudnik, J. Sylwester, P. Podgórski, S. Gburek
folder SphinX Events Catalogue: Progress report (oral)  
M. Gryciuk, M. Siarkowski, P. Podgórski, S. Gburek, J. Sylwester
folder Coronal flare sources in SDO/AIA observations (oral)  
S. Kołomański, Tomasz Mrozek
folder Comparison of the ultraviolet and X-ray emissions in selected solar flares (oral)  
A. Kępa, B. Sylwester, J. Sylwester, T. Mrozek
folder The Solar Photometer in X-rays (SphinX). The instrument objectives, design, performance and operation principle (oral)  
M. Kowalinski, P. Podgórski, W. Trzebiński, J. Bąkała
folder Rotating Spectrometer (oral)  
S. Płocieniak
folder Comparison of the Earth radiation environment observation from RESIK and SphinX instruments (oral)  
P. Podgorski, S. Gburek, M. Kowalinski, J. Sylwester


XIIth Hvar Astrophysical Colloquium, 3 - 7 September 2012, Hvar, Croatia
folder HXR sources during the failed eruptions of filaments: observed and predicted (oral)  
Mrozek,T.; Kolomanski, S.; Netzel, A.
folder Physical characteristics of selected X-ray events observed by SphinX spectrophotometer (oral)  pptx
Sylwester, B.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Mrozek, T.; Phillips, K.J.H.
folder Review of RESIK X-ray spectra database (oral)  pdf
Sylwester, J.; Sylwester, B; Kepa, A.


XXVIII IAU General Assembly, 20 - 31 August 2012, Beijing, China Nanjing
folder Solar Flare Sulphur Abundance (oral)  pdf
Sylwester, J.; Sylwester, B.; Phillips, K.J.H.
folder Flare Differential Emission Measure from RESIK and RHESSI Spectra (oral)  pptx
Sylwester, B.; Sylwester, J.; Kępa, A.; Mrozek, T.; Phillips, K.J.H.
folder Comparison of Solar Activity During Last Two Minima on turn of Cycles Activity 22/23 and 23/24 (poster)  pdf
Gryciuk, M.; Gburek, S.; Siarkowski, M.; Podgorski, P.; Sylwester, J.; Farnik, F.
folder Solar Flares During Deep Solar Minimum as Observed Simultaneously by SphinX and RHESSI (poster)  
Mrozek, T.; Gburek, S.; Siarkowski, M.; Sylwester, B.; Sylwester, J.; Kępa, A.; Gryciuk, M


39th COSPAR Scientific Assembly, 14 - 22 July 2012, Mysore, India
folder Characteristics of elementary soft X-ray flare profiles based on SphinX observations (oral)  pdf
Gryciuk, M.; Siarkowski, M.; Sylwester, J.; Gburek, S.; Podgórski. P.
folder Review of Solar Active Region Properties During Very Low Activity Level (oral)  pdf
Gburek, S.; Gryciuk, M.; Siarkowski, M.; Sylwester, B.
folder Temperature distribution of solar coronal plasmas calculated based on SphinX X-ray spectra and other space observations (poster)  pdf
Sylwester, B.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Mrozek, T.; Phillips, K.J.H.; Kuzin, S.V.
folder Joint analysis of SphinX and STEP-F instruments data on magnetospheric electron flux dynamics at low Earth orbit (poster)  pdf
Podgórski, P.; Dudnik, O.; Gburek, S.; Sylwester, J.; Kowaliński, M.; Siarkowski, M.; Płocieniak, S.; Bąkała, J.


Polarisation as a tool to study the Solar System and beyond, 7 - 10 May, 2012, Warsaw, Poland
folder X-POL - Solar X-ray polarimeter (oral)  
Rudawy, P.; Sylwester, J.; Zawistowski, T.; Siarkowski, M.; Bakala, J.; Podgorski, P.; Kowalinski, M.; Gburek, S. .


Science & Space Weather Opportunities for PROBA2, May 04, 2012, Royal Observatory of Belgium, Brussels
folder Energetic particle environment as seen by SphinX (oral)  
Podgórski, P.; Dudnik, O. V.; Gburek, S.; Kowaliński, M.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Plocieniak, S.; Bakala, J.
folder Energetic particle environment as seen by RESIK (oral)  
Gburek, S.


eHEROES kick-off meeting , 6 - 8 March 2012, Roma, Italy
folder Environment for Human Exploration and RObotic Experimentation in Space - SRC-PAS contribution (oral)  pdf
Gburek, S.
folder Perceived Synergies within eHEROES Consortium as Seen from SRC-PAS Perspective (oral)  pdf
Gryciuk, M.2011
Seminarium heliofizyczne, Instytut Astronomiczny U. Wr.
folder Modelowanie widm SphinX-a i ich interpretacja od podszewki pdf
Sylwester, J.; 5 XII 2011
folder Badanie warunków fizycznych w plazmie obszaru aktywnego
Sylwester, B.; 21 XI 2011
folder SphinX - podsumowanie misji
Gburek, S.; 14 XI 2011
folder Wspólne obserwacje RHESSI i SphinX pdf
Mrozek, T.; 7 XI 2011
folder Analiza rozbłysku z 15 kwietnia 2002 r.
Kępa, A.; 24 X 2011
folder Rozmiary źródeł promieniowania rentgenowskiego w obserwacjach RHESSI
Mrozek, T.; 4 IV 2011
folder Analiza statystyczna fluktuacji wskaźnika rozbłyskowego
Gryciuk, M.; 21 III 2011
folder SphinX i aksjony
Siarkowski, M.; 14 III 2011
folder Nowe przyrządy powstające w ZFS CBK   pdf,  ppt
Sylwester, J.; 7 III 2011
folder TRACE — obserwacje rozbłysków i efektów dyfrakcyjnych. SphinX — podsumowanie misji
Gburek, S.; 21 II 2011
folder Wyznaczanie rozkładów DEM na podstawie obserwacji wykonanych instrumentem SphinX
Kępa, A.; 14 II 2011
folder Warunki fizyczne w plazmie obszaru aktywnego (AR 11024) — analiza danych SphinX oraz XRT
Sylwester, B.; 10 I 2011


Seminarium "Problemy dydaktyki fizyki" IFT U. Wr., Instytut Fizyki Teoretycznej U. Wr.
folder Zderzenie Ziemi z planetoidą czyli czas na kolejną katastrofę
Mrozek, T.


Centrum Edukacyjne Jana Pawła II w Gliwicach, 27 X 2011
folder Słońce: coraz lepiej badamy, lecz nie do końca rozumiemy (oral, invited)  pdf
Sylwester, J.


Central European Solar Physics Meeting V, 9-12 X 2011, Bairisch Kolldorf, Austria
folder Common SphinX & RHESSI observations of solar flares
Mrozek, T.;, Sylwester, J.; Siarkowski, M.;, Sylwester, B.; Gburek, S.; Kępa, A.
folder Elusive nature of x-ray flare loop-top sources
Kołomański, S.; Mrozek, T.; Kołtun, Z.


13th European Solar Physics Meeting, 12-16 IX 2011, Rhodes, Greece
folder The Spectrometer Telescope for Imaging X-rays (STIX) on-board Solar Orbiter" (poster)  pdf
Grimm, O.; Arnold, N.; Bednarzik, M.; Benz, A.O.; Farnik, F.; Gallagher, P.; Hurford, G.; Krucker, S.; Limousin, O.; Mann, G.; Meuris, A.; Orlean?ski, P.; Sylvester, J.; Veronig, A.; Vilmer, N.


XXXV Zjazd PTA, 11-15 IX 2011, Gdańsk
folder Nowa spektroskopia rentgenowska Słońca: przyrząd ChemiX na pokładzie sondy Interhelioprobe oraz perspektywy dalszych polskich kosmicznych badań Słońca (oral)    pdf
Sylwester, J.
folder Obserwacje Słońca w miękkim promieniowaniu rentgenowskim - wyniki z eksperymentu kosmicznego SphinX (oral)  
Gburek, S.
folder Twarde rentgenowskie Słońce z bliska: przyrząd STIX na pokładzie sondy Solar Orbiter (oral)   pdf
Mrozek, T.
folder Ciemne niebo w Górach Izerskich (oral)  pdf
Mrozek, T.


"The Sun: from quiet to active - 2011, International Moscow Workshop on Solar Physics", August 29 - September 2 2011, Moscow, Russia
folder Properties of selected flaring events observed by SphinX and other instruments within AR 11024 (oral)   pdf
Sylwester, B.; Sylwester, J;, Siarkowski, M.; Phillips, K.J.H.; Engel, A.
folder X-ray solar luminosity and spectra seen by SphinX during low activity period (oral invited)  pdf
Sylwester, J.
folder Selected peculiar events observed by SphinX and XRT/Hinode (poster)
Gryciuk, M.; Siarkowski, M.; Gburek, S.; Sylwester, J.; Sylwester, B.; Podgórski, P.
folder SphinX database and spectral analysis tools (poster)
Gburek, S.; Podgórski, P.; Gryciuk, M.; Kowaliński, M.; Siarkowski, M.; Reale, F.; Miceli, M.
folder A common analysis of RESIK, SPIRIT and RHESSI observations for LDE flare of 15 April 2002 (oral)  pdf
Kępa, A.; Sylwester, B.; Sylwester J., Siarkowski, M.; Mrozek, T.; Shestov, S.
folder Interpretation of selected X-ray brightenings from common SphinX & RHESSI observations (oral)  
Mrozek, T.; Siarkowski, M.; Sylwester, B.; Sylwester, J.; Gburek, S.; Kępa, A.


The 7th Patras Workshop on Axions, WIMPs and WISPs, 27 June - 1 July 2011, Mykonos, Greece
folder SphinX - Solar Photometer in X-rays (oral)  pdf
Gburek, S.; Sylwester, S.; Kowalinski, M.; Siarkowski, M.; Trzebinski, W.; Plocieniak, S.; Bakala, J.; Podgorski, P.; Gryciuk, M.


"Perspektywy rozwoju polskich badań kosmicznych w zakresie astrofizyki wysokich energii i promieniowania kosmicznego", 31 May 2011, Warszawa, Polska
folder Następne dziesięciolecie heliofizyki wysokich energii (oral)  
Mrozek, T.


3rd SOTERIA General Meeting, 30 May - 1 June 2011, Leuven, Belgium
folder Remarks on determinations of coronal plasma abundances performed within SOTERIA framework at SRC-PAS (oral)   pdf
Sylwester, J.
folder SphinX mission summary (oral)   pdf
Gburek, S.; Sylwester, J.; Kowalinski, M.; Siarkowski, M.; Trzebinski, W.; Plocieniak, S.; Bakala, J.; Podgorski, P.; Gryciuk, M
folder Solar coronal emission during last prolonged minimum activity as observed by SphinX (pdf   pdf
Gryciuk. M.; Siarkowski, M.; Gburek, S.; Sylwester, J.; Sylwester, B.; Kępa, A. and Podgórski, P.
folder Particle signatures in SphinX and STEP-F measurements possible new directions for common data analysis (poster)   pdf
Podgorski, P.; Dudnik, O. V.; Gburek, S.; Kowalinski, M.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Plocieniak, S.


Czech-Polish-Slovak Consultation on Solar Physics (CoSP), 19 - 21 May, 2011, Ondřejov, Czech Republic
folder SphinX mission results (oral)  pdf
Gburek, S.; Sylwester, J.; Kowalinski, M.; Siarkowski, M.; Trzebinski, W.; Plocieniak, S.; Bakala, J.; Podgorski, P.; Gryciuk, M.
folder Solar corona during last activity minimum based on SphinX measurements (oral)  pdf
Siarkowski, M.; Gburek, S; Gryciuk, M.; Podgo?rski, P.; Sylwester, B.; Sylwester, J.
folder Evolution of XUV emission from individual ARs as seen by SphinX and the other instruments (oral)  pdf
Sylwester, B.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Ke?pa, A.; Engell, A.J.; Kuzin, S.V.
folder Space Research Centre in Wrocław - general information / Characteristic patterns of soft X-ray variability for a very low solar activity (oral)   pdf
Sylwester, J.
folder Particle acceleration during the failed eruption of a filament (oral)
Mrozek, T; Netzel, A.


Science aspects of the Interheliozond interplanetary mission to the Sun, 11-13 May 2011, Tarusa, Russia
folder ChemiX- Science motivation for Another solar Bragg crystal spectrometer (oral, invited)  pdf
Sylwester, J.
folder Mechanical, Electrical and Electronic Construction of ChemiX for the Russian Interheliozond Mission (poster)  pdf
Bąkała, J.; Trzebiński, W.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Gburek, S.; Kordylewski, Z.; Kowaliński, M.; Podgórski, P.


RHESSI 11, 4 - 8 April 2011, Glasgow, UK
folder Non-thermal distributions in RHESSI and RESIK spectra (poster)  pdf
Kasparova, J.; Kulinova, A.; Dzifcakova, E.; Sylwester, J.; Sylwester, B.; Karlicky, M.


SOTERIA Capacity Building Workshop, 15 - 16 February 2011, Brussels, Belgium
folder Introduction to SphinX data format and analysis (oral)  pdf
Gburek, S.; Podgórski, P.; Gryciuk, M.; Siarkowski, M.; Sylwester, J.; Kowaliński, M.; Trzebinski, W.; Płocieniak, S.; Bakała, J.
folder SphinX data filtering methods and software tools (oral)  pdf
Podgórski, P.; Gburek, S.; Gryciuk, M.; Sylwester, J.; Siarkowski, M.; Kowalinski, M.

Space Research Centre PAS, Solar Physics Division 51-622 Wrocław, Kopernika 11